.extended-profile-job__profile-image {
background-image: url(«https://images.finncdn.no/dynamic/1280w/2020/2/vertical-5/26/5/53f/cbc/c0-/58a/2-1/1ea/-9d/9a-/f9d/d5c/859/ef5_1546273193.jpg»);
background-position: center;
background-size: cover;
padding-top: 38.27%;
}

.extended-profile-job .expansion-panel {
background: #000000;
border: 1px solid #000000
}
.extended-profile-job .expansion-panel__clicktarget, .extended-profile-job .expansion-panel__summary {
color: #FFFFFF;
background: #000000
}

.extended-profile-job .expansion-panel__details {
background-color: #FFFFFF
}

.extended-profile-job__org-info > a.link {
color: #000000;
text-decoration: underline;
}
.extended-profile-job__chevron {
fill: #FFFFFF
}
.extended-profile-background {
background-position: center;
background-size: cover;
padding-top: 38.27%;
background-image: url(https://images.finncdn.no/dynamic/1280w/2020/2/vertical-5/26/5/53f/cbc/c0-/58a/2-1/1ea/-9d/9a-/f9d/d5c/859/ef5_1546273193.jpg);
}
.button.extended-profile-job__action-button {
background: #000000;
color: #FFFFFF;
border: 1px solid #000000;
}
.button.extended-profile-job__action-button:hover {
background: #FFFFFF;
color: #000000;
border: 1px solid #000000;
}

const imageHolder = document.querySelector(
«.extended-profile-job__image-holder»
);
if (imageHolder) imageHolder.innerHTML = ‘n

n ‘

Statistisk sentralbyrå – Tall som forteller

Les om arbeidsplassen

Flere stillinger

SSB

Facebook

Jobb i SSB

SSB er en virksomhet som behandler store mengder personopplysninger. Vi har omfattende innhenting av data fra både offentlige og private registre og direkte fra privatpersoner for å lage statistikk. SSB har også omfattende forskningsaktivitet. SSB var den første virksomheten i Norge som fikk personvernombud og du får nå muligheten til å bygge videre på en 20 år lang tradisjon for personvernet.SSB er inne i en spennende og utfordrende overgang til nye sky-baserte statistikksystemer som stiller store krav til ivaretagelse av personopplysninger. Samfunnet blir mer digitalt og nye datakilder blir tilgjengelig for effektiv statistikkproduksjon, og det utløser også nye personvernspørsmål. Vi trenger derfor deg som kan håndtere personvernutfordringer i skjæringspunktet mellom personvern, teknologiutvikling og informasjonssikkerhet. Din arbeidshverdag vil være preget av utstrakt samarbeid med både ledelsen og ulike fagmiljøer på tvers i organisasjonen. Du vil få mulighet til å jobbe med et vidt spenn av problemstillinger, fra det prinsipielle til det operative.Personvernombudet er personalmessig plassert i stab hos administrasjonsdirektør, og rapporterer faglig direkte til administrerende direktør.  Både stabens jurister og CISO samarbeider nært med personvernombudet. 

Arbeidsoppgaver
Bidra til etterlevelse av personvernregelverket i SSB Gi råd til ledelse og ansatte om personvernBistå med å utarbeide styrende dokumenter innen personvernVære kontaktperson for våre brukere og ansatte i personvernspørsmål og ha dialog med Datatilsynet om detteGjennomføre holdningsskapende arbeid og bidra til å styrke de ansattes kompetanse innen personvern

Kvalifikasjoner
Du må haminimum utdanning på bachelornivå innen juridiske fag eller relevant fagfeltinngående kjennskap til personvern og personvernregelverketrelevant erfaring fra arbeid med personvern, både rådgivning og oppfølging/etterlevelsegod kjennskap til informasjonssikkerhetmeget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norskRelevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet Du bør hajuridisk embetseksamen/master i rettsvitenskaprelevant erfaring fra stor og kompleks virksomhet og kjennskap til offentlig forvaltninggod teknologisk forståelse og interesse for teknologierfaring med foredrags- og opplæringsvirksomheterfaring med veiledning/rådgivning og utredningsarbeid

Personlige egenskaper
høy grad av integritet og rolleforståelsegode samarbeids- og kommunikasjonsevnerevne til å jobbe selvstendig og være proaktiv, og stå på litt ekstra når det trengsevne til å tenke og arbeide helhetlig og strukturertgode pedagogiske evner og like å holde presentasjoner

Vi tilbyr
Lønn som seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspenn fra kr 746 900 – 864 500 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særlig godt kvalifiserte kandidaterEn kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljøArbeidssted kan være Oslo eller KongsvingerTrivelige lokaler i Oslo og Kongsvinger (med parkeringsmuligheter)Fleksibel arbeidstid og hjemmekontorordning Aktive velferds- og idrettsforeninger, med idrettsaktiviteter som fotball, innebandy og løpingMulighet til én time trening i uken i arbeidstiden, med treningsrom i kontorlokaleneGod pensjonsordning i Statens pensjonskasseGenereltAttester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.