Romslig og innholdsrikt enderekkehus med familievennlig beliggenhet – Svært god lagringsplass og medfølgende garasje.

Felleskostnadene fordeles:
Avdrag fellesgjeld kr 1256,-
Renter fellesgjeld kr 1 030,-
Vedlikeholdsfond kr 100,-
Øvirge fellesutgifter går til å dekke grunnpakke tv og bredbånd, kommunale avgifter, personalkostnader, styrehonorar, revisjon- og forretningshonorar, kontingenter, forsikring av bygninger og fellesareal, generell drift og vedlikehold i borettslaget, energi for fellesareal samt andre driftskostnader.

Månedlige fellesutgifter øker fra kr 5 600 til 6 100 fra 1. januar 2023. Utover dette foreligger pr. 02.12.22 ingen planer om påkostninger/utbedring som kan medføre utligning på andelen med eventuelt høyere fellesutgifter, i følge forretningsfører.

Vi gjør oppmerksom på at beslutninger/vedtak tatt i generalforsamling eller av styret kan medføre økning i felleskostnader og andel fellesgjeld som f.eks. fremtidige vedlikeholdsplaner, nye låneopptak og prisstigninger på f.eks. diverse avgifter (renovasjon, kommunale avgifter m.m.) som borettslaget/sameiet er ansvarlig for.

Stor flott enebolig på Nord-Tråstad med nærhet til Glomma.

Innholdet er beskyttet etter åndsverkloven. Regelmessig, systematisk eller kontinuerlig innhenting, lagring, indeksering, distribusjon og all annen form for sammenstilling av data tillates ikke uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra FINN.no.

© 1996–2023 FINN.no AS