Innlandet trenger #innsikt

Sammen med det nye forskningssenteret CREDS – Senter for digitalisering og bærekraft går Høgskolesenteret, 7sterke og Klosser sammen om å lage en ny kunnskapsarena for samfunns- og næringsutvikling i Kongsvingerregionen, med navn #innsikt. Første samling finner sted 7. april kl 1100-1230 på høgskolesenteret.

– Vi satser på å gi regionen økt innsikt i ulike tema som er relevant for næringslivet og aktører som er opptatt av samfunnsutvikling forteller Vegard Herlyng ved Høgskolesenteret Kongsvinger, Jan Egil Melby i 7streke og Lars Gillund i Klosser Innovasjon som sammen med forskningssenteret utgjør arrangørene.

#innsikt er en ny kunnskapsarena hvor næringslivet, samfunnsaktører og andre møtes for å få kunnskapspåfyll og diskutere aktuelle tema over en lunsj. Arrangementet kommer til å bli gjennomført 6-7 ganger i løpet av året på Høgskolesenteret.

Arrangøren ønsker nå å utnytte at regionen har fått et nasjonalt forskningssenter innen digitalisering og bærekraft, men kommer også til å løfte opp andre tema som er relevante for Kongsvingerregionen. Tema den første gangen #innsikt arrangeres 7. april er nettopp digitalisering.

På første #innsikt har vi fått med oss ledene ressurser i Telenor som skal fortelle om globale digitale trender og verktøy som endrer produksjon og logistikk. I tillegg leder for forskningssenteret CREDS Bård Tronvoll snakke om digital transformasjon og tjenestefisering av industrien. Arrangementet blir første samling hvor offentligheten får mulighet til å høre litt mer om det nye forskningssenteret.

– CREDS skal jobbe flerfaglig for å løse utfordringer innen digital transformasjon og det grønne skiftet. Vi lever i en tid der digitalisering omhandler mye mer enn å gå fra analoge og manuelle systemer til digitale løsninger. Mye av arbeidet med digitalisering vil i fremtiden handle om å integrere teknologi som en del av virksomhetens kjerneområde. Med utgangspunkt i regionens industri skal vi gjennom forskning bidra til mye viktig innovasjonsarbeid på dette området, sier Bård Tronvoll, professor ved Høgskolen i Innlandet og forskningsleder i CREDS.

Tema for fortsettelsen er ikke bestemt enda, men bærekraft, etablering av ny industri, logistikk og nye terminaler er at temaene som er aktuelle. I tillegg ønsker arrangørene at folk som har innspill til aktuelle tema tar kontakt.

Lignende saker