Melding til bedriftsledere i Kongsvingerregionen

I samarbeid med Klosser Innovasjon og 7sterke har NAV laget en kort spørreundersøkelse som adresserer et eventuelt rekrutteringsbehov og som kan bidra til at rekrutteringen skjer enklere og raskere for berørte virksomheter.

Hvordan blir det i din virksomhet? Vil sykefraværet øke på bakgrunn av den pågående pandemien? Blir det nødvendig å rekruttere arbeidskraft for å holde produksjon i gang? Dette er viktige spørsmål å stille seg så tidlig som mulig!

I en rekrutteringsprosess av nye medarbeidere kan NAV bistå berørte bedrifter med rekruttering, tilrettelegging, oppfølging og kvalifisering av arbeidssøkere , slik at de blir i stand til å gjøre den jobben bedriften din trenger. NAVs bidrag skal være en trygg formidling, det betyr at vi jobber for å finne rett kandidat til rett virksomhet.

Klosser Innovasjon hjelper til med distribusjon av undersøkelsen vedr rekrutteringsbehov. Trykk her for å åpne undersøkelsen.

Lignende saker