Kompetanse og nettverk

I kongsvingerregionen finner man et stort utvalg av fagnettverk og sosiale arenaer hvor man kan knytte nye kontakter og dele erfaringer på tvers av bransjer og kommuner. Her er et utvalg av arenaene hvor man kan møte næringslivet.

Industriklyngen 7sterke

7sterke er en industriklynge som består av 67 små og store bedrifter som samhandler og innoverer i Kongsvingerregionen. Klyngen skal påvirke regional næringsutvikling og politikk, skape regional attraksjon, stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling og markedsføre regionen som en attraktiv industriregion. Industriklyngen har fire fagnettverk innen produksjon, HR, marked og bærekraft. I fagnettverkene kan medlemmer møte andre fra sitt eget fagområde og dele erfaringer og kompetanse på tvers av kommunegrenser og bedrifter for å bidra til læring og utvikling.

Vil du vite mer om7sterke? Les om industriklyngen på 7sterke.no.

Destinasjonsselskapet Visit Kongsvingerregionen

Visit Kongsvingerregionen er destinasjonsselskapet for kommunene Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal.

Prosjektet har som mål å øke inntjening til reiselivsnæringen, skape flere opplevelsesprodukter tilrettelagt for internasjonal turisme, skape samarbeid mellom lokale næringsaktører. Dette prosjektet hjelper frem nye reiselivopplevelser, både hos eksisterende og nystartede reiselivsbedrifter, gjennom solide og samarbeidende nettverk. Prosjektet går over flere år.

Les mer på Visit Kongsvingerregionens hjemmeside

 

Sosiale nettverk og møteplasser

Det arrangeres Torsdagslunsj for næringslivet i regionen første torsdag hver måned. Her innledes lunsjen med en aktuell foredragsholder. Arrangementet er gratis og er åpent for alle. Ønsker man å treffe kollegaer utenfor arbeidstiden eller å knytte nye bekjentskaper i næringslivet så kan AfterWork på Bastine også være en god arena for å møte næringslivet på en uformell måte.

Følg Kongsvingerregionen på facebook for å få med deg frokostmøter, kurs og konferanser som arrangeres i Kongsvingerrregionen.

Lignende saker