Sirkulærøkonomi

Circle Scan Kongsvinger Region

Dett er en mulighetsstudie som har fokus på hvordan man kan oppnå sirkulærøkonomi i byggenæingen i Kongsvingerregionen. Prosjektet består av 4 faser og er nå i fase 4 hvor man jobber videre med å etablere 3 ulike pilotprosjekt.

Prosjektet utføres i samarbeid med Circle Economy og Circular Norway.

Formål redusere/flytte avfall oppover i avfallshierarki, samt skape nye forretningmodeller/arbeidsplasser. Prosjektet er støttet av Fylkesmannen i Innlandet og Innlandet fylekskommune.

Kontaktperson: eva.snare@nord-odal.kommune.no

 

Prototype sirkulær ungdomsbolig (o-house)

Formålet er å bygge en prototype der minst 50% av byggematerialet er ombruk eller resirkulert materiale.

Prototypen bygges i samarbeid med Topos Arkitektur og Bygg og anleggsteknikk, Skarnes Videregående skole.

Prosjektet er støttet av Fylkesmannen i Innlandet og Innlandet fylekskommune.

Kontaktperson: eva.snare@nord-odal.kommune.no