Avdelingen

Ønsker du å utvikle deg innen flere felter i helsesektoren på samme sted? Da er dette arbeidsplassen for deg! Avdelingen vil starte opp i 1.mai, i Hurdal. Boligen er en kjent som Haraldvangen for de som er lokalkjent. Det er en bolig som ligger avsidiges, med gode muligheter for aktiviteter utedndørs. Det er tiltenkt 18 brukere med ulikt omsorgsnivå. Brukerne som er tiltenkt boligene, er primært flykninger. Omsorgsnivåene på brukerne vil variere, samt brukernes sykdomstilstand. Her vil du være innom brukere med somatiske lidelser, krigsskader, rus og psykiatri. I tillegg til tjenesteyting til brukere, vil det også være tiltenkt oppfølging av pårørende. Avdelingen har egne boliger til brukere, men også pårørende plasser.

Forventede arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre mottak eller returnering av bruker til hjemland, eller annet botilbud med lavere omsorgsnivå
 • Gjennomføring av kartleggingsmøter
 • Utarbeide tiltaksplan i samråd med bruker og pårørende
 • Utdeling og administrering av medisiner
 • Omsorgsoppgaver på ulike nivåer
 • Gjennomføre dagligdagse gjøremål med, eller uten bruker
 • Utarbeide og opprettholde tverrfaglig samarbeid med kommune- og spesialist helsetjenester
 • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter

Hva kan vi tilby?

 • Bli med på prosessen i å starte en helt ny avdeling
 • God bemanning på hver vakt
 • Trygge kollegaer som kan bistå i enhver situasjon
 • Et godt arbeidsmiljø hvor det er rom for å uttrykke seg
 • Kontinuerlig faglig utvikling ved hjelp av kurs og faste undervisningsdager
 • God og kvalitetssikret opplæring i ulike former for miljøarbeid
 • Mulighet for utvidet ansvar
 • Tilrettelegging for videreutdanning
 • Konkurransedyktig lønn
 • Trygge pensjon- og forsikringsordninger
 • 100% Medlever turnus (3-7, 4-7, 3-7) 24t
 • Vinterarrangement

Formell kompetanse

 • Bachelor innen helse og sosial (180stp)
 • Førerkort B klasse
 • Kjennskap til helsepersonelloven Kap.8 dokumentasjonsplikt
 • Kunnskap om pasient- og brukerrettighetsloven
 • Kjennskap til kvalitetssystemet
 • Kunne kommunisere godt på norsk (C1 grad) og engelsk
 • Godkjent politiattest

Uformell kompetanse

 • Erfaring innen psykiatri og /eller somatikk
 • Kjennskap til arbeid med flykninger, eller har opprinnelig et annet morsmål
 • Inneha en omstillingsevne til varierende arbeid
 • Bidra til tillit og trygghetsskapende arbeid
 • Evne til å kunne ta og stå for egne beslutninger etter bedriftens retningslinjer
 • Evne til å beherske utfordrende arbeidsoppgaver
 • Evne til å disponere ressurser
 • Evne til å delegere oppgaver
 • Vise engasjement til forbedring av arbeidsplassen
 • Personlig egnethet vektlegges