Asfaltarbeider

Vi ser etter erfarne asfaltarbeidere til prosjekter i regi av Veidekke. Arbeidssted er på Kongsvinger. Prosjektets varighet er mellom mai 2024-okt 2024. 

Ansvarsområder:

 • Utføre asfalteringsarbeid i henhold til gitte planer og spesifikasjoner.
 • Forberede arbeidsområdet ved å fjerne eksisterende materiale og utføre nødvendige grunnarbeider.
 • Bruke asfalteringsverktøy og maskiner for å legge og jevne ut asfaltmateriale.
 • Utføre vedlikehold og reparasjoner på eksisterende asfalterte områder etter behov.
 • Sørge for at arbeidet utføres i samsvar med sikkerhetsretningslinjer og -prosedyrer.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med asfalteringsarbeid er foretrukket.
 • Evne til å bruke asfalteringsverktøy og -maskiner.
 • God fysisk form og evne til å jobbe utendørs under ulike værforhold.
 • Førerkort klasse B er en fordel.
 • Kjennskap til sikkerhetsprosedyrer og -retningslinjer.
 • Evne til å arbeide selvstendig så vel som i et team.

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktig lønn basert på erfaring og kvalifikasjoner.
 • Muligheten til å jobbe på spennende og varierte prosjekter.
 • Et positivt og inkluderende arbeidsmiljø.