Du søkes etter audiograf i 100 % stilling ved Kongsvinger øre-nese-hals AS. Det er allerede ansatt en audiograf her.

Helt nye lokaler med universal utforming.

Søker selvstendig positiv kandidat som har mulighet for tilleggelønnen utover tariffavtale lønn.

Meget god pensjonsordning. Parkeringsplass i nærområdet.

Kongsvinger øre-nese-hals AS har 100 % driftstilskudd klasse 3 fra Helse Sør-Øst.

Tiltredelse 01.02.2024.

Henvendelse til sekretær Helen Ekornhol eller Thorleif Ellingsen