Nord-Odal kommune søker autorisert hjelpepersonell eller noen med  relevant erfaring som tilkallingsvikarer ved legesenteret. Nord-Odal legesenter er kommunalt drevet med 3 årsverk hjelpepersonell. Legekontoret er organisert i virksomheten forebygging og habilitering, og rapporterer direkte til virksomhetsleder.

Det er 5 leger organisert som selvstendig næringsdrivende ved legesenteret, samt en LIS lege. Legesenteret ligger i Sand sentrum i Nord-Odal kommune.
Som hjelpepersonell skal du bistå den ordinære driften av legesenteret, dvs. førstelinje, resepsjon, laboratorie- og skiftestuearbeid.

Arbeidsoppgaver

Ansvarsområdene består blant annet av:

 • Ekspedisjonsarbeid
 • Sentralbord
 • Laboratoriearbeid
 • Skiftestuearbeid
 • Pasientrettet arbeid

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med autorisert helsepersonell som helsesekretær, helsefagarbeider eller sykepleier.
 • Ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode IKT kunnskaper
 • Ønskelig at du har kjennskap til CGM journal

Personlige egenskaper

 • Du må trives med høyt arbeidstempo og varierte arbeidsoppgaver
 • Du må være serviceinnstilt og jobbe godt i team
 • Ta ansvar og kunne jobbe selvstendig
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner og like å jobbe med mennesker
 • Du må være fleksibel, strukturert og grundig

Vi tilbyr

 • God opplæring og oppfølging
 • Ryddige og strukturerte arbeidsinstrukser / prosedyrer
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn i tråd med avtaleverket
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Annet
Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.
Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke. 

Kontaktinformasjon

Kaja I. Skogheim, Virksomhetsleder forebygging og habilitering, 92468340, kaja.irene.skogheim@nord-odal.kommune.no

Arbeidssted

Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune

Referansenr.: 4727585588
Stillingsprosent: 0%
Annet
Søknadsfrist: 03.12.2023