Kirkenær barnevern- og omsorgssenter har sju døgnbemannede institusjonsavdelinger og en felles administrasjon på Kirkenær i Grue kommune, 35 km nord for Kongsvinger. 

Våre fire barnevernsavdelinger gir et tilbud til 11 barn i alderen 8-18 år. To av barnevernsavdelingene våre jobber etter Omsorgs- og Endringsmodellen, og to jobber etter NMT-basert miljøterapi. Våre tre avdelinger for enslige mindreårige asylsøkere gir et omsorgstilbud til barn under 15 år som kommer alene og søker om beskyttelse i Norge. Omsorgssenteret er organisert i tre avdelinger med til sammen 21 plasser, en avdeling for barn og to avdelinger for ungdom. Vi har en administrasjon som har stab- og støttefunksjoner knyttet til personal, økonomi, fagutvikling og administrative driftsoppgaver.

Barnevernet er i stadig endring, og vi holder oss oppdaterte på utviklingen i kommunal og statlig forvaltning. Bufetat er en kunnskapsorganisasjon hvor forskning og faglige standarder står høyt. Målsettingen vår er å gi best mulig tjenester til barn, unge og familier.

Vi søker deg som har lyst til å være med på å videreutvikle senteret vårt sammen med en robust og dyktig ledergruppe, og faglige og engasjerte medarbeidere!

Vi har ledig en stilling som avdelingsleder for en nyopprettet EMA-avdeling, og på grunn av andre interne endringer kan det også bli ledig avdelingsleder på en av våre etablerte avdelinger.

Stillingen(e) vil inngå i senterets ledergruppe og rapportere til enhetsleder.

Arbeidsoppgaver

 • Du har ansvar for faglig, personalmessig og økonomisk oppfølging av din avdeling.
 • Du har ansvaret for å lede og videreutvikle avdelingen i nært samarbeid med fagstab og ledergruppa.
 • Du ha god oversikt over miljøterapien som utøves,
  og du skal veilede miljøpersonalet i tett samarbeid med fagansvarlig og fagstab.
 • Du har ansvar for daglig drift av avdelingen, samt rapportering og oppfølging av internkontroll.
 • Du har, sammen med resten av ledergruppa, ansvar for felles lederoppgaver ved senteret.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha minimum treårig relevant utdanning fra høyskole eller universitet, for eksempel som barnevernspedagog, vernepleier eller sosionom.
 • Du må ha erfaring fra miljøterapeutisk arbeid på institusjon med sårbare barn.
 • Du har kunnskap og innsikt i kommunal og statlig forvaltning.
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Det er ønskelig at du har erfaring som leder.
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til Omsorgs- og endringsmodellen (OEM), nevrosekvensiell terapi
  (NMT) og miljøterapeutisk arbeid med EMA.
 • Det er ønskelig at du har lederutdanning, men det er ikke et absolutt krav. Hvis du ikke har
  lederutdanning forventes det at du starter på lederutdanning innen to år etter ansettelse.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • er en trygg og tydelig leder, med stort engasjement for barn og unge
 • er fremoverlent og en pådriver i det faglige arbeidet
 • er strukturert og har evnen til å motivere medarbeidere
 • inkluderer medarbeidere i det løpende arbeidet med å sikre ett godt arbeids- og fagmiljø
 • en forutsigbar og stabil leder, og tåler å stå i krevende situasjoner
 • identifiserer deg med Bufetats holdninger og verdier

For oss er det også svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Det vil bli tatt med i den totale vurderingen.

Vi tilbyr

Som leder hos oss vil du først og fremst får mulighet til å være med på å skape en meningsfull forskjell for barn og ungdom som trenger det aller mest.

 • Du vil få en arbeidshverdag med mange spennende utfordringer og stort rom for utvikling, både faglig og
  personlig.
 • Du vil få mulighet til å jobbe innenfor et spennende område der internasjonale hendelser er med på å
  påvirke hverdagen.
 • Du vil få jobbe i et hektisk og dynamisk arbeidsmiljø sammen med positive og engasjert kollegaer med
  høy fagkompetanse.
 • Du vil være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn, ungdom og familier et enda bedre tilbud. En
  utfordrende og givende jobb på et senter og organisasjon i utvikling.
 • Du vil få mulighet til å videreutvikle deg som leder gjennom Bufetats lederskole.
 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1407 avdelingsleder, med lønn kr. 646 000 – 759 100 pr. år (ltr. 66-75). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring, samt lønnsplassering av andre ansatte i tilsvarende stilling ved enheten.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Informasjon til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Kirkenær barnevern- og omsorgssenter.
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisk som vedlegg i Webcruiter, samt tas med ved et eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon

Marina Seigerud Moe, Enhetsleder, 46 61 70 14

Arbeidssted

Energivegen 13
2260 Kirkenær

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bufetat

Referansenr.: 4764791774
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 03.03.2024