NAV Solør består av kommunene Våler, Åsnes og Grue. Åsnes kommune er arbeidssted og vertskommune. NAV Solør har ansvar for statlige og kommunale oppgaver innen Arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester til Solør kommunenes ca. 15 000 innbyggere. Kontoret har til sammen om lag 40 ansatte. Som avdelingsleder i NAV Solør kan du, ved å bidra med din kompetanse, bli en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.
NAV Solør er organisert i tre avdelinger. Ledergruppa består av NAV leder, 3 avdelingsledere og 1 stab/støtte som samarbeider tett om medarbeiderutvikling og utvikling av kontorets tjenester.
Vi søker etter avdelingsleder for Avdeling 1 som består av Team Ung og Sosial- og økonomiteam, med personal- og fagansvar for ca. 15 medarbeidere. Organisasjonskulturen er preget av åpenhet, trygghet og mangfold, og vi arbeider for at både ledere og medarbeidere skal få brukt sin kompetanse, kreativitet og sitt engasjement i en viktig og meningsfull arbeidshverdag. Det er høyt under taket hos oss og nye ideer blir positivt mottatt, vurdert og behandlet på en konstruktiv måte. 

Arbeidsoppgaver

Avdelingsledere ved NAV Solør er aktive medspillere i kontorets ledergruppe, og bidrar til helhetlige løsninger i kontoret, gjennom:
–        Medansvar for kontorets tjenesteutvikling og faglige resultater
–        Være fagleder for avdelingens medarbeidere og ansvarsområde for brukere med nedsatt arbeidsevne og ytelser relatert til dette, samt arbeidsrettet                     oppfølging med mål om arbeidsdeltakelse
–        Sammen med avdelingen, bruke handlingsrommet og utvikle tjenester som bidrar til at flere innbyggere får muligheten til å komme raskest mulig tilbake i           arbeid eller annen meningsfull aktivitet.
–        Arbeide for å sikre god brukerinvolvering og medarbeiderinvolvering, både på individ og systemnivå.
–        Utvikle medarbeiderskap og kultur for kunnskapsdeling, læring og refleksjon
–        Langsiktig og strategisk planlegging og utvikling av virksomheten
–        Noe brukeroppfølging må regnes med

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner
–        Vi søker en leder som har minimum utdanning på bachelornivå, fortrinnsvis innen helse og sosial eller juss
–        Lederutdanning og/eller ledererfaring
–        Gode digitale ferdigheter og kommunisere godt på norsk
 
Vi ønsker at du har
–     Erfaring fra kvalitetsarbeid og produksjonsstyring
–     Kunnskap om lokalt arbeidsmarked
–     Kjennskap til endringsledelse
–     Erfaring med brukeroppfølging
–     Erfaring med tverrfaglig og tverretatlig samhandling

Personlige egenskaper

–        Du skaper gode samarbeidsrelasjoner, legger til rette for mestring og tør å utfordre når det er nødvendig
–        Du ser medarbeiderne som den viktigste ressursen
–        Du er trygg og robust, slik at du takler krevende lederoppgaver
–        Du har engasjement for NAVs samfunnsoppdrag

Vi tilbyr

–        Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
–        Kompetente medarbeidere i et inkluderende og faglig engasjert arbeidsmiljø
–        Avlønning som avdelingsleder 1407 i lønnsspenn kr 720 100 – kr 796 600.
–        Gode ordninger gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2%)

Kontaktinformasjon

Knut Erik Skaret, Leder, 41282382

Arbeidssted

 

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: NAV

Referansenr.: 4823814989
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 18.06.2024