Vi er på jakt etter en dyktig leder – er det deg?

Kongsvinger kommune er en bykommune sør i Innlandet. Kommunen er regionsenter for Kongsvingerregionen, som består av Eidskog, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes. Kongsvingerregionen er en del av Osloregionen med reisetid under en time til Gardermoen og en time til Oslo. Kommunen har 18 000 innbyggere, og er en hyggelig by og en stor landbrukskommune, som har stort fokus på å tilrettelegge for befolkningsvekst og næringsutvikling. Vår visjon er «sammen for et grønt og pulserende Kongsvinger».

Kongsvinger kommune har ledig stilling som avdelingsleder ved Kino og scene. Avdelingen omfatter arrangement og tilbud i vårt regionale kulturhus, Rådhus-Teatret, med kino, konserter, teaterforestillinger og andre kulturarrangement for barn, unge og voksne. Både lokalt kulturliv og eksterne kommersielle aktører benytter kultursalen. Det tilbys et variert program hele året.

Kulturfeltet i Kongsvinger kommune er inne i en spennende utvikling. Kommunen ønsker å bygge nytt kinosenter, og Rådhus-Teatret skal rehabiliteres. Nytt kinosenter vil innebære et vesentlig forbedret kinotilbud for Kongsvinger og regionen. Rådhus-Teatret vil da rendyrkes som kulturhus, til gode for lokalt kulturliv og større kommersielle aktører. Avdelingslederen vil ha en aktiv rolle i dette arbeidet.

Kino og scene har til sammen 6,5 årsverk. Avdelingslederen har personal- og økonomiansvar, kunstnerisk ansvar, og driftsansvar for Rådhus-Teatrets arrangement, kino og kinokiosk. Avdelingslederen er en del av Kulturenhetens lederteam, deltar aktivt i strategisk utvikling av kommunens kulturtjenester, og er med og oppfyller kulturens samfunnsoppdrag.

Som avdelingsleder er du utviklingsorientert, har bred kulturfaglig forståelse og god lederkompetanse. Du forstår verdien av samarbeid og sørger for ansvarlig drift, bred publikumsappell og en attraktiv arbeidsplass. Noe kveldsarbeid må medregnes til ulike arrangement og møtevirksomhet. 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsdagen har et stort oppgavespenn, fra praktiske gjøremål og administrativt rutinearbeid til kunstnerisk planlegging og utviklingsarbeid. Vi søker etter deg som også vil ha en kulturkommersiell tilnærming med mål om å videreutvikle et attraktivt og mangfoldig tilbud, med fokus på kvalitet og kreativitet.

Du har ansvar for:

 • Ledelse, økonomi og administrasjon i avdelingen
 • Hovedansvar for planlegging, programmering, booking og gjennomføring av kino og arrangement i Rådhus-Teatret
 • Markedsføring og formidling
 • Pleie et bredt kontaktnett både hos kulturarrangører, publikum, utøvere, og media
 • Skape og utvikle gode samarbeidsarenaer med ulike kulturmiljøer og næringer i regionen
 • Enkelte oppgaver tilknyttet andre kulturscener i kommunens eie, som booking og koordinering
 • Andre oppgaver innen arrangementsutvikling og kulturscener kan tilkomme

Kvalifikasjoner

 

 • Relevant høyere utdanning
 • Relevant erfaring innen kulturfeltet
 • Ledererfaring/- kompetanse
 • Stor kulturfaglig forståelse.

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • Samarbeidsorientert, tillitsskapende og en god relasjonsbygger
 • En tilstedeværende og trygg leder som evner å skape fellesskap og motivasjon
 • Strukturert, analytisk og målorientert
 • Gode kommunikasjonsevner og uttrykker deg klart i tale og skrift
 • Har stor arbeidskapasitet, søker løsninger og har god gjennomføringsevne
 • Brenner for fagområdet og kjenner drivkraft for oppgavene

Personlige egenskaper vil særlig vektlegges.

Vi tilbyr

 • En spennende og variert stilling med mye ansvar
 • Rom for faglig vekst i en utviklingsorientert kommune
 • Et kreativt utviklingsmiljø hvor samhandling er nøkkelen til suksess
 • Et støttende og engasjert lederteam.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.

 

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. 
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.
Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.


Vi ser frem til å motta din søknad!

Kontaktinformasjon

Åse Lukerstuen, Avdelingsleder Kino og scene, 90832213
Stine Raaden, Enhetsleder Kulturenheten, 93424438

Arbeidssted

Rådhusgata 14
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4764208028
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 04.03.2024