Nå som vår supre avløser flytter er Vi på Bekkholt på nytt på utgikk etter ny avløser fra sommeren av. Evt før ved mulighet. Det er fast annen hver helg og vakter som utgjør 40% stilling. Evt mer i ferier. Setter også stor pris på noen som er fleksibel å evt kan ta flere vakter på kort varsel. Vi driver med melkeku og ammeku og er da fjøsstell 2 ganger om dagen. Arbeidstider er både tidlig og seint i forhold til melkestell. Fordel med kunnskap vedrørende traktorkjøring. Men ingen krav.

Har du førerkort på traktor er det mulighet for mer jobbing rundt tiden med slåtten.

Håndtering av hest vil også være en del av jobb hverdagen her.

Jobb hverdagen vil bestå av å melke kuene, fòre kalver og ungdyr

Følge opp å fòre ammekuene

Rengjøring i fjøset

Og annent forefallende arbeid

Opplæring vil bli gitt.

Lønn etter avtale.

Ønsker du en meningsfull jobb med masse dyr hører vi gjerne fra deg

Søknad sendes til: bekkholtgaarden@gmail.com