Om stillingen

Ved Romerike og Glåmdal tingrett blir det ledig en stilling som dommerfullmektig. Som utgangspunkt er stillingen ledig ved vårt kontorsted Kongsvinger, men rettssted kan endres i løpet av perioden. Tiltredelse vil skje etter nærmere avtale. Den som ansettes må påregne å ta saker ved alle våre tre rettssteder.

I stilling som dommerfullmektig kan vi tilby faglige utfordringer, variasjon i sakstyper, samt et godt samarbeid med dine kollegaer. Vi legger betydelig vekt på høy kvalitet og effektivitet i vårt arbeid, samt god service overfor alle brukere av domstolens tjenester. Stillingen vil gi deg gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Om deg

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Vi søker medarbeidere med gode faglige kvalifikasjoner, og med minimum et par års relevant arbeidserfaring. Du må kunne arbeide selvstendig, framstå løsningsorientert og i tillegg være engasjert og reflektert. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig i stillingen. Stilling som dommerfullmektig forutsetter at du er norsk statsborger.

Domstolen legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

Vi tilbyr

Stilling som dommerfullmektig er tidsavgrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år. Ansettelsesvilkår etter Hovedtariffavtalene i staten, med oppstartslønn fra kr. 560 000,- per år. Lønnsutvikling i stillingen etter tjenestetid og avtaleverk.

Praktisk om søknadsprosessen

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, 2. ledd vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlisten. 

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via denne elektronisk via «Søk stillingen» på denne side. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser og dokumenterer hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i kunngjøringen.