Vi tilbyr en spennende og allsidig stilling som enhetsleder i hjemmetjenesten

Vi søker en engasjerende, tydelig og trygg leder som ser muligheter, og som ønsker å utvikle mennesker og kultur. Hjemmetjenesten er en del av omstillingsprosjektet Nord-Odal inn framtiden, bemannings ledelse, riktig oppgavefordeling, velferdsteknologi, forebyggende og tverrfaglig arbeid, og hva er viktig for deg – prinsippet, er viktige elementer i omstillingsarbeidet.

Som leder hos oss arbeider du selvstendig og i team med andre i administrasjonen og ledergruppa. Du har ansvar for personalet og deres utvikling sammen med assisterende enhetsleder, og har daglig kontakt med de ansatte som jobber hos tjenestemottakerne. Du følger opp bruk av verktøy og systemer for å opprettholde en god struktur og effektivitet i ansattes arbeidsdag. Oppgavene som enhetsleder er mange, du må trives med å håndtere oppgaver i relativt høyt tempo, det kreves at du er flink til å organisere både deg selv og andre, og at du har gjennomføringsevne.

Vi ønsker en leder som tar tak i ulike situasjoner raskt, er trygg i rollen og som kan vise til gode resultater. Du må beherske å styre innen økonomiske rammer, og samtidig tenke kvalitet. Har god relasjonskompetanse og kan veilede og motivere andre. Du har ansvar for at daglig drift utføres på en måte som sikrer tillit og omdømme.

Hjemmetjenesten yter hjemmesykepleie og praktisk bistand til hjemmeboende innbyggere i hele kommunen, i tillegg til 8 heldøgns bemannede omsorgsboliger. Enheten er inndelt i to geografiske soner, Sand og Mo med totalt 49 årsverk. Enhetsleder er organisert i virksomhetsområdet helse og mestring sammen med sykehjem, fysio/ergo tjenesten, kjøkken og vaskeri. 

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet fag- og personalansvar
 • Budsjett- og økonomiansvar 
 • Ansvarlig for internkontroll, HMS og arbeidsmiljø
 • Lede og motivere medarbeidere som sikrer videreutvikling av tjenesten innenfor gjeldende planer og vedtatte mål
 • Utarbeidselse av arbeidstidsplaner i Visma Ressursstyring
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Aktivt bidra i beslutninger om fremdrift, videreutvikling og prioriteringer innen personalledelse, økonomi og kvalitetsutvikling. Sørge for at aktivitetene blir satt i system og fulgt opp i enheten

* Skal are innovativt og gjennom virksomhetens lederteam realisere kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer.Er faglig ansvarlig for at tjenesteytingen i teamet drives iht. gjeldende lover, forskrifter og planer.
* Har personalansvar, herunder også ansvarlig for HMS og arbeidsmiljø.
* Har budsjettansvar og er ansvarlig for at teamet drives innenfor tildelt økonomisk ramme.
* Er ansvarlig for tilrettelegging, veiledning og kompetanseutvikling.
* Er rapporteringsansvarlig for teamets drift.
* Være lederstøttene for kollegaer.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Lederutdanning
 • Ledererfaring på tilsvarende nivå
 • Ønskelig med erfaring fra hjemmetjeneste
 • Erfaring med endringsledelse og omstillingsarbeid
 • Forståelse for og erfaring innen økonomi og budsjettarbeid
 • God forståelse for lederrollen i et politisk/administrativt system
 • Erfaring fra partssamarbeid
 • God innsikt og interesse for fagsystemer, velferdsteknologi og digitalisering
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne på minimum nivå B2
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Inkluderende, tydelig og handlingskraftig
 • Utviklingsorientert, endringsvillig og ser muligheter
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsnings-og resultatorientert
 • Sørger for systematisk styring og kontinuerlig forbedring
 • Trives i et aktivt og travelt arbeidsmiljø hvor ingen dager er like

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver i et faglig sterkt og godt tverrfaglig miljø
 • Mulighet for videreutvikling innen ledelse og fag
 • Noe fleksibilitet i arbeidstid.
 • Gode pensjons og forsikringsordninger i KLP

Kontaktinformasjon

Annbjørg Elisabeth Gentenaar, Kommunalsjef for helse og omsorg, 45104111

Arbeidssted

Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune

Referansenr.: 4755005053
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 25.02.2024