Hver eneste dag jobber kommunens medarbeidere for å hjelpe våre barn å nå sine drømmer og mål. Vi trenger en leder som kan bidra til at alle barn og unge får brukt sitt fulle potensial og bli den beste utgaven av seg selv. 

Kongsvinger ungdomsskole inngår i kommunalområdet oppvekst og læring sammen med  barnehager og skoler, barnevern, familieavdeling, voksenopplæring, og PPT.  Kongsvinger ungdomsskole har i dag 552 elever og 100 ansatte

Kongsvinger kommune vektlegger mestringsorientert ledelse og styring i alt arbeid.  Kommunens ledere skal jobbe innovativt og helsefremmende: Elevenes beste skal legges til grunn for vurderinger, beslutninger og handlinger. Som enhetsleder/ rektor har du en administrasjon bestående av tre avdelingsledere og kontorfullmektig, videre vil du inngå i ledergruppa for kommunalområdet oppvekst og læring. Kommunalsjef for Oppvekst og læring er nærmeste leder. 

Jobber du kunnskapsbasert og vil være med å videreutvikle et kommunalområde med høye ambisjoner for den enkeltes læring og mestring? Ønsker du være med å videreutvikle et trygt og godt læringsmiljø og fremme et godt arbeidsmiljø samt ivareta partssamarbeid med tillitsvalgte og verneombud? Da kan du være den vi søker etter. 

Arbeidsoppgaver

 • Fag-, personal- og økonomiansvar
 • Lede medarbeidernes læring og kompetanseutvikling
 • Videreutvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø
 • Lede og videreutvikle skolen sitt profesjons fellesskap i henhold til nasjonalt og lokalt vedtatt politikk
 • Sikre god elevmedvirkning, et godt samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere i laget rundt elvene
 • Skape lærelyst og engasjement hos elevene slik at flere fullfører og består videregående opplæring
 • Videreutvikle Kongsvinger ungdomsskole i samarbeid med elevene, foresatte, og medarbeidere
 • Utøve mestringsorientert ledelse som i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud legger til rette for et godt arbeidsmiljø.
 • Gjennom medarbeiderinvolvering setter tydelig retning og skaper mening med arbeidet
 • Være en aktiv bidragsyter inn i ledergruppa

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som lærer i skole
 • Lederutdanning er ønskelig
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Anvender bred forskningsbasert kunnskap om hva som fremmer elevers og medarbeideres læring og utvikling
 • Innsikt i forskning og skoleutvikling er ønskelig
 • Innsikt i relevant lovverk for grunnskolen
 • Generelt gode IKT- ferdigheter og digital kompetanse

Personlige egenskaper

 • Tydelig og synlig leder som motiverer til felles innsats for barnas læring og utvikling
 • Strategisk, målrettet og oppnår resultater gjennom samhandling
 • Kommuniserer på en klar og tillitsskapende måte og legger til rette for faglige diskusjoner
 • Har mot og er i stand til å lede krevende omstillingsprosesser
 • Skaper gode relasjoner, involverer og engasjerer andre til å yte sitt beste
 • Fleksibel, har godt humør og har høy arbeidskapasitet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Personlig egnethet vektlegges særskilt 

Vi tilbyr

 • Faglig sterkt arbeidsmiljø med motiverte og kompetente medarbeidere
 • Stort handlingsrom og krevende utfordringer med gode muligheter for videreutvikling
 • Et støttende og engasjert lederteam
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Lønn etter avtale iht. kommunens lønnpolitiske retningslinjer

Annet

 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. 
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.
Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no. 

Kontaktinformasjon

Jon Egil Pettersen, Kommunalsjef Oppvekst og læring, +47 95229106

Arbeidssted

Markensvegen 20
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4760809327
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 15.03.2024