Hver eneste dag jobber kommunens medarbeidere for å hjelpe våre barn å nå sine drømmer og mål. I den forbindelse er det behov for å ansette pedagoger som kan være med å bidra til at alle barn får brukt sitt fulle potensial og bli den beste utgaven av seg selv. Er du en av dem? 

Kongsvinger kommune sin visjon er: " LIVET" – livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement og troverdighet. Det barnet opplever og lærer i barnehagen får betydning for resten av livet. Barna skal bli møtt av kompetente og omsorgsfulle ansatte som støtter opp om barnas trivsel, lek, læring og utvikling. Barnehagene er opptatt av språkets betydning for barns læring og deltakelse i et inkluderende fellesskap. Barnehagene skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnets alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Barnehagene ønsker veiledningskompetanse og at du bidrar med nytenking og utvikling i Kongsvinger barnehagene. 

Vi søker deg som gjennom kompetanse, erfaring og personlige egenskaper kan være med å skape tillit og dialog med barn, foreldre/foresatte.

Vangen barnehage er en 4 avdelingsbarnehage med barn i alderen 1-5 år. Vi er en del av Læringsmiljøprosjektet for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø.

I Vangen barnehage har natur, bevegelse og stor plass som barna kan leke ute på.. Vi har en flott lavvo i Bogeråsen som vi benytter oss av jevnlig. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og organisere arbeidet på egen avdeling
 • Bidra til å utvikle felles forståelse for mål og oppgaver på egen avdeling
 • Pedagogisk leder har sammen med lederteamet og enhetsleder ansvar for utvikling av hele barnehagen
 • Holde seg faglig oppdatert
 • Bidra til god kvalitet i det allmenn pedagogiske og det spesial pedagogiske arbeidet
 • Veilede personalet 

Kvalifikasjoner

 • Barnehagelærer
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Veiledningskompetanse er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Inkluderende, kreativ og liker å jobbe med barn i mange ulike aktiviteter
 • Gode kommunikasjonsevner, møter barn og foreldre på en tillitsskapende måte
 • Faglig dyktig og evner å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsevner, er fleksibel og evner å jobbe i team
 • Opptrer respektfullt og er bevisst på egen innvirkning på arbeidsmiljøet
 • Gode leder -og veiledningsevner
 • Opptatt av utvikling og nytenking

Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Faglige og personlige utfordringer i et godt og inspirerende arbeidsmiljø
 • Relevant kompetanseutvikling
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

  Annet

 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • Snarlig tiltredelse

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Lene Kvernbakken, Spesialpedagog, 41203632
Maria Chr.Bjølseth, Enhetsleder, +47 91775446

Arbeidssted

Vangenspissen 2
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4789232574
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 14.04.2024