«Er du jordmor og vil bli med å bygge bro mellom sykehus og kommune for en helhetlig føde- og barselomsorg?»

Da må du lese videre!

Ingenting er vel viktigere enn en jobb som bidrar til å støtte og veilede kvinner gjennom en av de mest betydningsfulle periodene i livet?

Vi tilbyr en spennende og unik kombinasjonsstilling mellom sykehus og Kongsvinger kommune, for å sikre et tettere samarbeid i oppfølgingen av gravide. Ahus Kongsvinger ønsker derfor, sammen med helsestasjonen i Kongsvinger, å prøve ut en arbeidsmåte for å skape en trygg og sammenhengende svangerskaps- og barselomsorg. Deler av arbeidstiden vil foregå på fødeavdelingen ved Ahus Kongsvinger og resten av stillingen i svangerskapsomsorgen ved helsestasjonen i Kongsvinger kommune. Du får være en del av et team som verdsetter samarbeid og kontinuitet og som er dedikert til å sikre en trygg og sammenhengende omsorg for mor, barn og familie. Du vil ikke bare være en støtte for kvinner gjennom en av livets mest transformative perioder, men du får også være med på å forme en helhetlig svangerskaps- og barselomsorg.

Vi vil gjerne ha deg med på laget!

Vi tilbyr en fast 100% stilling hvor du vil tilbringe 50% av arbeidstiden din på gyn/føde- og barselavdelingen ved Ahus Kongsvinger, og de resterende 50% ved helsestasjonen i Kongsvinger kommune.
På Ahus Kongsvinger tilbyr vi deg ønsketurnus, noe som gir mulighet til å jobbe hver tredje helg (8-timers vakter) eller hver femte helg (12-timers vakter). På helsestasjonen vil du jobbe fast dagtid fra 08:00-15:30.

Du vil ha ditt formelle arbeidsforhold på Ahus Kongsvinger og kun ha èn arbeidsgiver.

Dette er en spennende kombinasjonsstilling hvor du får arbeide selvstendig, samtidig som du blir en del av et faglig sterkt og godt arbeidsmiljø på sykehuset.

Hanne, jordmor ved gyn/føde: «Jeg gleder meg til å komme på jobb hver dag. Vi har et godt arbeidsmiljø hvor vi samarbeider og spiller hverandre gode, både faglig og sosialt. Vi har både fagdager og ulike øvingsarenaer som bidrar til utvikling. Det er så spennende!»

Gyn/føde Ahus Kongsvinger er organisert som en egen avdeling og er en del av Kvinneklinikken på Ahus. Kongsvinger ligger omkring 30 km fra svenskegrensen, 67 km fra Oslo lufthavn Gardermoen og 94 km fra Oslo.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Ahus Kongsvinger:

 • Ved føde- og barselavdeling vil du bidra med omsorg og oppfølging både før, under og etter fødsel
 • Ansvar for å følge opp pasienter som kommer til poliklinisk konsultasjon i svangerskapet
 • To senger er dedikert til gynekologiske pasienter som skal følges opp før og etter operasjon
 • Tilby prevensjonsveiledning og innleggelse av spiral og p-stav

Helsestasjonen:

 • Svangerskapsoppfølging i tråd med Nasjonalfaglig retningslinje for svangerskapsomsorgen
 • Følge opp asylsøkere og bosatte flyktninger i svangerskapet
 • Ansvar for gravid- og barselgrupper
 • Hjemmebesøk til barselkvinner
 • Utføre etterkontroll etter fødsel og gi prevensjonsveiledning

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som jordmor er et krav i stillingen, men det du er velkommen til å søke selv om du ikke har mye erfaring. Vi speider etter lidenskap, ikke bare erfaring
 • Har du noe kjennskap til ammeveiledning så er det en fordel
 • I denne stillingen kommuniserer vi på norsk. Det er derfor viktig at du er trygg i bruken av norsk, både når du snakker og skriver

Personlige egenskaper

Vi tror at du vil trives godt hos oss hvis du:

 • har et engasjert jordmorhjerte som er opptatt av kvinnehelse
 • liker tett samarbeid med kollegaer, og pasienter med deres familie
 • liker å skape trygghet gjennom å formidle informasjon klart og tydelig
 • er glad i et stort mangfold av mennesker og kulturer
 • er selvstendig og motiveres av å kaste deg rundt for å finne løsninger når det dukker opp ulike utfordringer
 • har skikkelig lyst til å være med på å skape en helhetlig føde- og barselomsorg og et godt samarbeid mellom sykehus og helsestasjon

Vi tilbyr

 • I denne stillingen får du virkelig bryne deg på varierte arbeidsoppgaver
 • Vi har god pensjonsordning – hele livet
 • Du kan bli med i «Akos aktiv» – Aktiv i Kongsvinger. Her svetter vi sammen på yogamatten, gir alt på padelbanen, spiller volleyball eller løper sammen i løpegruppe
 • Du slipper unna rushtrafikken
 • Et tverrfaglig godt og ivaretakende miljø hvor vi jobber sammen i team og yter en felles innsats for å løfte hverandre, både faglig og sosialt
 • Du får utvikle deg gjennom fagdager og ulike øvingsarenaer

Annet:

 • Du trenger å disponere egen bil de dagene du jobber på helsestasjonen
 • Du må kunne vise til en gyldig politiattest før tiltredelse