Hver eneste dag gjør våre lærere i skolen en innsats for å hjelpe våre barn å nå sine drømmer og mål. Vi trenger enda flere som kan bidra til at alle barn og unge får brukt sitt fulle potensial og blir den beste utgaven av seg selv. Er du en av dem?

Våre satsingsområder er inkludering, grunnleggende ferdigheter,  mestringsorientert læringsledelse og eleven som ressurs. Vi er en heldigital skole, og benytter læringsbrett i undervisningen. Kongsvingerskolen består av fem barneskoler, en 1-10-skole og en ungdomsskole.

Kongsvinger ungdomsskole har et antall ledige stillinger faste og midlertidige med følgende fagbehov: Engelsk, Matematikk, Naturfag, Spansk, Musikk, Kunst&Håndverk, Norsk/Norsk2., spes ped

Annen kompetanse for undervisning på ungdomsskole kan også være av interesse

Arbeidsoppgaver

 • Undervisningsoppgaver i tett samarbeid med lærere eller annet personell
 • Deltakelse i undervisnings- og skoleutvikling gjennom profesjonsfellesskap på skolenivå
 • Tverrfaglige samarbeidsoppgaver knyttet til elevenes utvikling

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning
 • Minimum 60 studiepoeng i aktuelt basisfag eller 30 studiepoeng i aktuelle øvrige fag
 • Relevant  erfaring fra arbeid på ungdomstrinnet er ønskelig
 • Erfaring med bruk av IKT i opplæringen –  god profesjonsfaglig digital kompetanse er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Positiv, motivert og engasjert klasseleder
 • Respektfull og anerkjennende opptreden
 • Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner, er fleksibel og evner å arbeide i team
 • Er bevisst egen innvirkning på arbeidsmiljøet

Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende kvalifikasjoner og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet

 • Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Jørgen Bo Gundersen, Rektor, +47 474 63 790

Arbeidssted

Markensvegen 20
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4763028552
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 28.02.2024