Hver eneste dag gjør våre lærere i skolen en innsats for å hjelpe våre barn å nå sine drømmer og mål. Vi trenger enda flere som kan bidra til at alle barn og unge får brukt sitt fulle potensial og blitt den beste utgaven av seg selv. Er du en av dem?

Våre satsingsområder er inkludering, grunnleggende ferdigheter, mestringsorientert læringsledelse og eleven som ressurs. Vi benytter læringsbrett i opplæringen. Kongsvingerskolen består av fem barneskoler, en 1-10-skole og en ungdomsskole.

Det vil være behov for grunnskolelærere med fagkompetanse i norsk, matematikk, engelsk og musikk til flere fast og/eller midlertidige stillinger ved kommunens fem barneskoler – henholdsvis Brandval, Roverud, Vennersberg, Marikollen og Langeland, samt Austmarka barne- og ungdomsskole.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisningsoppgaver i tett samarbeid med lærere eller annet personell
 • Deltakelse i undervisnings- og skoleutvikling gjennom profesjonsfellesskap på skolenivå
 • Tverrfaglige samarbeidsoppgaver knyttet til elevenes utvikling

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning
 • Minimum 30 studiepoeng i aktuelle basisfag
 • Relevant erfaring fra arbeid på barne- eller ungdomstrinnet er ønskelig
 • Erfaring med bruk av IKT i opplæringen – gjerne erfaring med læringsbrett
 • Erfaring fra særskilt norskopplæring – Norsk 2 er ønskelig
 • Erfaring fra å jobbe med barn med særskilte behov er ønskelig
 • Erfaring fra forebyggende arbeid med barn er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Positiv, motivert og engasjert klasseleder
 • Respektfull og anerkjennende opptreden
 • Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner, er fleksibel og evner å arbeide i team
 • Er bevisst egen innvirkning på arbeidsmiljøet

Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet

 • Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. 
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Lars Solbu, Rektor, Brandval oppvekstsenter, 47302496
Arne Nøkling, Rektor, Marikollen skole, 922 68 017
Lena Godnes, Rektor, Vennersberg skole, 907 08 056
Kjersti Halteigen, Rektor, Austmarka barne- og ungdomsskole, 900 39 225
Eirin Tone Hestnes Elfmark, Rektor, Langeland skole, 466 33 516
Bernt Sætaberget, Rektor, Roverud skole, 41105141

Arbeidssted

Rådhusplassen 3
2226 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4756412204
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 28.02.2024