Da håper vi du har lyst til å bli en del av vårt team på Kongsvinger Sykehus.

Medisin 2 er en medisinsk sengepost med 22 senger, og behandler indremedisinske pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Hovedgruppene av pasienter er innen fagområde hjerte, lunge, endokrinologi, hematologi, infeksjon, slag og generell indremedisin  Her tilegner man seg derfor bred medisinskfaglig kompetanse. Sykepleierne jobber tett med leger og andre faggrupper og har en essensiell rolle i pasientbehandlingen.

Sitat fra ansatte:
"En super avdeling med utrolige koselige ansatte! Jeg har følt meg velkommen, ivaretatt og som en del av gjengen" spl. student Kaja
"Som nyansatt ble jeg godt ivaretatt fra første dag. Har fått utviklet meg faglig på bakgrunn av et godt tverrfaglig samarbeid" Spl Mona
"Et raust arbeidsmiljø hvor man får muligheten til å utvikle seg og være seg selv. Her er det høyt under taket" Spl Lise

I sommer har vi behov i uke 24-33. Vi tilbyr alle 100% stilling i perioden. Arbeidet består pr nå av en tredelt helsefremmende turnus med helgearbeid. Det vil si at man ikke jobber dagvakt etter kveldsvakt, samt at hviletid er prioritert når vi lager turnus. Det  kan bli mulighet for fast stilling ett sommeren, men også for å kunne jobbe som tilkallingsvikar både før og etter sommerferieperioden. Sykepleierstudenter kan også søke stillingen og ansettes med forbehold om at autorisasjon foreligger ved oppstart i stillingen. 

Vil du vite mer om hva Kongsvinger har å by på, så se mere her: https://www.sykehusrekruttering.no/kongsvinger-sykehus

 

Alle søkere må søke elektronisk og aktuelle kandidater vil bli kontaktet og ansatt fortløpende.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Vi arbeider etter teamsykepleier metoden. Det vil si at sykepleier har ansvar for medisiner og vistt for sitt team. Man har med seg en god kollega som er ute i avdelingen på samme team. Dette kan være både sykepleier og hjelpepleier/helsefagarbeider.
 • Som sykepleier har man også andre roller som ansvarsvakt og doseringsvakt
 • Alle sykepleiere hos oss får opplæring i blodprøvetaking
 • Sengeposten har også sykepleierstudenter fra Høgskolen i Innlandet og de som ønsker det kan være veileder for disse gjennom en praksisperiode.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter autoriserte sykepleiere med interesse for faglig utvikling. Erfaring fra sykehus er en fordel, men ikke et krav
 • Sykepleiestudenter kan også søke med forbehold om at autorisasjon foreligger før oppstart i stillingen
 • Søkere må beherske norsk, både skriftlig og muntlig
 • Fordel med kjennskap i Dips og Metavision

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved ansettelse
 • Vi ønsker positive ansatte som har rom for ulikheter
 • Har stor arbeidskapasitet og liker høyt tempo
 • Holder seg oppdatert og søker informasjon fortløpende
 • Liker å samarbeide godt med kolleger, pasienter og pårørende
 • Gode kommunikasjons evner som gjør pasienter og pårørende trygge

Vi tilbyr

 • God opplæring
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Vi kan være behjelpelig med bolig

Kontaktinformasjon

Elin Vestli, Seksjonsleder (sykepl/jordmor), 93218390

Arbeidssted

Parkvegen 35
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HF

Referansenr.: 4744215204
Stillingsprosent: 100%
Ferievikar
Søknadsfrist: 04.03.2024