Da håper vi du har lyst til å bli en del av vårt team på Kongsvinger Sykehus.

Medisin 2 er en medisinsk sengepost med 22 senger, faglig dyktige medarbeidere innenfor flere fagfelt. som student jobber du tett med leger og andre faggrupper.Dette betyr at man tilegner seg stor og bred kompetanse Vi behandler indremedisinske pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Hovedgruppene av pasienter er innen fagområde hjerte, lunge, endokrinologi, hematologi, slag, infeksjon og generell indremedisin. Her tilegner man seg derfor bred medisinskfaglig kompetanse.

Sitat fra ansatte:

«En super avdeling med utrolige koselige ansatte! Jeg har følt meg velkommen, ivaretatt og som en del av gjengen» spl. student Kaja

«Som nyansatt ble jeg godt ivaretatt fra første dag. Har fått utviklet meg faglig på bakgrunn av et godt tverrfaglig samarbeid» Spl Mona

«Et raust arbeidsmiljø hvor man får muligheten til å utvikle seg og være seg selv. Her er det høyt under taket» Spl Lise

I sommer har vi behov i uke 24-33. Vi tilbyr alle 100% stilling i perioden. Arbeidet består pr nå av en tredelt helsefremmende turnus med helgearbeid. Det vil si at man ikke jobber dagvakt etter kveldsvakt, samt at hviletid er prioritert når vi lager turnus. Det er også mulighet for å kunne jobbe som tilkallingsvikarbådefør og etter sommerferieperioden.Bli bedre kjent med oss og besøk denne nettsiden!

Alle søkere må søke elektronisk via systemet og aktuelle kandidater vil bli kontaktet og intervjuet og ansatt fortløpende

Vi håper du vil bli med på sengepostens utvikling og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode pasientforløp i regionens største kompetansevirksomhet.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger,og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Vi arbeider etter teamsykepleie metoden. Det vil si at en sykepleier har ansvar for medisiner og visitt for sitt team, mens studenter og annet pleiepersonell er ute hos pasientene i stell, mat osv.
 • Studenter hos oss vil også få muligheten til å få opplæring i blodprøver, legge pvk, legge urinkateter på kvinner, sårbehandling m.m. for deretter å utføre dette selvstendig.
 • Samhandling med kommuner og pårørende kontakt

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter sykepleier studenter med interesse for faglig utvikling. Må ha bestått medisinsk praksis.
 • Medisinstudenter fra 3 modul
 • Søkere må beherske godt norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Fordel med kjennskap i Dips og Metavision.

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved ansettelse.
 • Vi ønsker positive ansatte som har rom for ulikheter.
 • Har stor arbeidskapasitet og liker høyt tempo.
 • Holder seg oppdatert og søker informasjon fortløpende.
 • Liker å samarbeide godt med kolleger, pasienter og pårørende.
 • Gode kommunikasjons evner som gjør pasienter og pårørende trygge.

Vi tilbyr

 • God opplæring
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Vi kan være behjelpelig med bolig