Vi søker deg som har lyst å få mer arbeidserfaring fra sykehus mens du studerer. Vi er en avdeling i stadig utvikling og ønsker oss flere dyktige medarbeidere. Avdelingen legger til rette for faglig utvikling innenfor flere områder og ønsker å gi muligheter for videre kompetanseutvikling hos den enkelte medarbeider. 

Medisinsk sengepost 1 har 29 senger og behandler indremedisinske pasienter som kommer inn med behov for øyeblikkelig hjelp. Hovedgruppene av pasienter er hjerte, lunge, endokrinologi, hematologi og infeksjon. Her tilegner man seg derfor bred medisinskfaglig kompetanse.

Som student i arbeid hos oss får du et eget opplæringsprogram, som gjør at du får utføre prosedyrer når du har oppnådd ønsket kunnskap/kompetanse. I sommer søker vi studenter som kan jobbe fra uke 24-33. Alle sommervikarer tilbys en 100% stilling i perioden. Du vil jobbe i en tredelt helsefremmende turnus med arbeid på helg. Det er også mulighet til å jobbe som tilkallingsvikar både før og etter sommerperioden.

Vil du vite mer om hva Kongsvinger har å by på, så se mere her: https://www.sykehusrekruttering.no/kongsvinger-sykehus

Alle søkere må søke elektronisk og aktuelle kandidater vil bli kontaktet og intervjuet og ansatt fortløpende.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Pleie og stell  og oppfølging av forskjellige  medisinske diagnoser
 •  Dokumentasjon i vårt pasientsystem Dips og Metavision
 • Samhandling med kommuner og pårørendekontakt.
 • Sykepleiestudenter/medisinerstudenter har en sykepleier som faglig står bak seg på vakt, og bidrar med prosedyrer kun sykepleier kan utføre.

Kvalifikasjoner

 • Sykepleiestudenter fra 3 semester
 • Medisinerstudenter fra 3 modul
 • Vi søker etter fremadrettede studenter som ønsker faglige utfordringer kombinert med studiet sitt. Erfaring fra sykehus er en fordel, men ikke et absolutt krav da opplæring vil bli gitt.
 • Søkere må beherske godt norsk, både skriftlig og muntlig. 
 • Søker må være trygg på data som arbeidsverktøy.  

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss ansatte som liker mangfoldet, og at ingen vakt er lik.
 • Seksjonen holder et høyt tempo og det forventes at den ansatte liker dette og er god på prioritering.
 • Liker å samarbeide med kolleger, pasienter og pårørende.
 • Har gode kommunikasjons evner som gjør pasienter og pårørende trygge.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved ansettelse        

Vi tilbyr

 • Vi er en sengepost med stor takhøyde og med rom for alle.
 • Vi ønsker å være et godt sted å være nyansatt, samt gi rom og mulighet for personlig og faglig utvikling.
 • God stemning og sosialt fellesskap er viktig for oss. Derfor forsøker vi å ha jevnlige lønningstreff, bowling, gåturer, padel etc.
 • I tillegg kan vi tilby: 
  God opplæring
  Sentral beliggenhet
  Gode velferdstilbud for ansatte
  Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
  Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
  Vi kan være behjelpelig med bolig

Kontaktinformasjon

Mona Helen Åsli Sværen, Konstituert seksjonsleder, 90995236

Arbeidssted

Parkvegen 35
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HF

Referansenr.: 4744613825
Stillingsprosent: 100%
Ferievikar
Søknadsfrist: 04.03.2024