Vi har fra våren 2022 tilbudt arbeidsmarkedstiltaket Arbeidsrettet rehabilitering for NAV Innlandet, med kontorsted i Kongsvinger. I den forbindelse er vi ute etter deg som vil bidra til at deltakere som kommer til oss opplever mestring i sin retur til arbeidslivet.

Vi lyser ut én fast deltidsstilling, med oppstart etter avtale til kontoret i Kongsvinger. Opplys i søknaden hvor stor stillingsprosent du er interessert i.

Arbeidsoppgavene vil være å tilby det arbeidsrettede tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering for NAV Innlandet, med spesielt fokus på funksjon i arbeid. Formålet er å bidra til å styrke våre deltakeres arbeidsevne, der målet er retur til arbeid. En viktig del av dette er å bidra til økt mestring av helseplager.

Basert på hvem du er og hva du kan, vil oppgavene komme som en naturlig konsekvens av dette. Viktigst av alt: vi trenger deg som kan tilføre oss kompetanse og vilje — du ønsker å være en bidragsyter både mot våre samarbeidspartnere og deltakere — samt internt i organisasjonen.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig helsefaglig høyskoleutdanning (eksempelvis fysioterapeut/ergoterapeut o.l.). Dette er ikke et absolutt krav
 • Ovenstående kan erstattes med annen relevant utdanning og veilederkompetanse

Vi skal samlet fylle følgende kompetanseområder, du må kjenne deg igjen i ett eller flere områder:

Veiledningskompetanse

 • Mestrings- og motivasjonsteknikker
 • Livsstilsveiledning

Arbeidslivskompetanse

 • Arbeidslivets virkemåte
 • Arbeidsmarkeds- og yrkeskompetanse
 • Erfaring fra samarbeid med arbeidsgivere
 • Kompetanse på tilrettelegging i arbeid for personer med helseutfordringer

Helsefaglig kompetanse

 • Erfaring med opptrening
 • Trening/funksjonsfremmende trening
 • Helsepersonell med medisinskfaglig rehabiliteringskompetanse
 • Kompetanse innen arbeidsfokusert kognitiv tilnærming
 • Kompetanse på tilrettelegging av arbeid for personer med ulike helseutfordringer

Egenskaper:

 • Du har gode muntlige og skriftlige fremføringsevner
 • Du har god samarbeidsevne og er løsningsorientert
 • Du ser på deg selv som åpen og nysgjerrig
 • Du er selvstendig, målrettet og nytenkende

Vi tilbyr deg:

 • Spennende arbeidsoppgaver som er spisset mot din kompetanse
 • Dager som er svært varierte, med en konstant følelse av måloppnåelse og nye utfordringer
 • Fleksibel arbeidshverdag der du i stor grad styrer dagene selv
 • Følelsen av å bety noe. Både for enkeltindivider, bedrifter og lokalsamfunn
 • Konstant faglig påfyll, blant annet med flere fagdager/fagsamlinger i året
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Oppstart og betingelser etter avtale

Mer om oss: Vi drives av tanken om at alle fortjener å oppleve et inkluderende arbeidsliv samt mestring i arbeid. Lite øker livskvaliteten så mye som å kjenne på at man bidrar til samfunnet. Dette gjør at vi stolt står i og for våre verdier: inkludering, varme, lykke og lønnsomhet.

Er du den vi leter etter? Send en kortfattet søknad og CV via vår hjemmeside på www.bufarkompetanse.no. Vi ber om at du spesifiserer om du er interessert i fulltid eller deltid.

Eventuelle spørsmål kan stilles avdelingsleder Per Egil Westby på mobil 99 37 97 42/per.egil@bufarkompetanse.no. NB: vi møter aktuelle søkere fortløpende, dette betyr at vi muligens ansetter før søknadsfrist dersom rette kandidater dukker opp.