Vi er i vekst og har en spennende tid foran oss. Vi skal etablere et nytt team i Kongsvinger og i den forbindelse ser vi etter deg som brenner for å gjøre en forskjell, og trives i en hektisk hverdag med varierte arbeidsoppgaver. I samarbeid med dine kollegaer, engasjerte arbeidsgivere og NAV vil du være med på å skape et inkluderende arbeidsliv.

I tiltaket Oppfølging skal vi bidra til at mennesker kommer i arbeid. For å lykkes med dette må du trives med veiledning, oppsøkende markedsarbeid, samt være en relasjonsbygger.

Du vil få ansvar for å veilede arbeidssøkere som har behov for å få kartlagt sin kompetanse og sine muligheter. Sammen vil dere komme frem til en handlingsplan som vil bidra til at arbeidssøker når sine mål. Dere vil lage en markedsstrategi som gjør at dere vet hvilke arbeidsgivere dere skal kontakte og skape en god relasjon til. Du vil også ha veiledning og oppfølging av arbeidssøker og arbeidsgiver på arbeidsplassen. Av administrative oppgaver er det både intern rapportering og rapportering til NAV etter gjeldende frister.

Hvis du velger oss, vil du bli en del av et inkluderende, lærende og sterkt faglig miljø. Du vil få rause og engasjerte kollegaer i et selskap som setter folk først. I tillegg vil vi legge til rette for at du utvikler deg og får utfordrende arbeidsoppgaver. Dersom du ønsker å jobbe deltid kan det også være mulig.

Hvis du brenner for arbeidsinkludering og har lyst til å samarbeide med oss for å løse et viktig samfunnsoppdrag, håper vi at du søker.

I søknaden ønsker vi kun svar på følgende spørsmål:

Hva motiverer deg til å søke denne stillingen, hva er viktig for deg i rollen som veileder og hvordan vil du benytte tidligere erfaring i stillingen?

Vi antar at du har en bachelor eller relevant arbeidserfaring.

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte:

Lene Nylund, avdelingsleder, 959 87 022

Monica Forsgren, daglig leder, 928 00 881

Hege Borg, leder marked og utvikling, 458 66 998

Vi gleder oss til å høre fra deg og vil vurdere søknader fortløpende

Alle søkere vil få svar!