Høres «Saksbehandler for prosten» ut som en støvete og forutsigbart kjedelig jobb? Da skal du vite at det er en av de mest interessante stillingene i kirken,
preget av den evne, vilje og personlighet som skal til for å skape orden og sammenheng i en daglig kirkevirkelighet som stadig endrer seg. Du vil være det administrative navet i en organisasjon som helst skal fungere sømløst på alle de aktivitetsplan som en levende kirke består av. Det er ikke lett, men gøy når du lykkes.

Her er de viktigste konkrete arbeidsoppgavene:

 • Saksbehandler for prosten – den som legger alt til rette.
 • Daglig administrasjon av prostens kontor med e-post, post og arkiv.
 • Ansvar for oppfølging av prestenes arbeidsplaner som ferie, fridager, tjenesteuker, beredskap og gudstjenesteplan.
 • Ansvar for å skaffe prestevikar til ulike kirkelige handlinger i samarbeid med prosten.
 • Innsamling av rapporteringsgrunnlag og rapportering til bispedømmet, herunder oppfølging av velferdsmidler.
 • Være prostens nærmeste medarbeider innenfor personalarbeidet.

Stillingen vil være plassert i Kongsvinger kirkelige fellesråd med kontorplass i Nygaten 6. Kirkevergen er nærmeste overordnede, og du vil selvsagt arbeide nært med prosten.

Dette er personen vi ønsker oss:

 • Du har administrativ erfaring
 • Erfaring med personalarbeid
 • Utdannelse eller god realkompetanse innen personalarbeid og administrasjon.
 • Gode datakunnskaper
 • Mulighet for rask tiltredelse

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper, ikke minst selvstendighet og samarbeidsevne.
Det er ønskelig at søkeren har god forståelse av Den norske kirke som organisasjon og trossamfunn.

Du bør ha førerkort klasse B og tilgang til egen bil.
Lønnsmessig er stillingen plassert etter KAs regulativ for denne type stilling og er i KLPs pensjonsordning.

Du må være medlem i Den norske kirke.

Om stillingen (i kortversjon):

Stillingstittel: Saksbehandler i offentlig administrasjon.

Sted: Nygaten 6, 2212 Kongsvinger, Innlandet
Ansettelsesform: Fast. Heltid/deltid
Stillingsprosent: 50%
Antall stillinger: 1
Arbeidsdager: Ukedager
Arbeidstid: Dagtid
Oppstart: Etter avtale

Kontaktperson for stillingen

Kirkeverge
Thor Kristian Ringsbu
Telefon 40406055
E-post: TR947@kirken.no
 
Prost
Trine Færevåg
Telefon 91622449
E-post: TF387@kirken.no
 
Solør, Vinger og Odal prosti omfatter kommunene Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Våler og Åsnes. 20 kirker, 18 prester og 100 ansatte.
Vil du bli nr. 101?

Arbeidssted

Nygata 6
2213 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kirkelige fellesråd

Referansenr.: 4790732684
Stillingsprosent: 50%
Fast
Søknadsfrist: 30.04.2024