Fellesutlysning for barne- og undomsarbeidere for skoleåret 2024-2025. Glommasvingen skole søker barne- og undsomsarbeidere fra høsten 2024. Oppstart 01.08.24.

Glommasvingen skole søker engasjerte barne- og ungdomsarbeidere og assistenter i SFO og skole. Vi trenger deg som brenner for inkludering, mangfold og utviklingsarbeid.

Glommasvingen skole på Skarnes ble innviet høsten 2019 og er en skole for alle elever i 1.-10. trinn i Sør-Odal kommune. Skolen har i underkant av 800 elever og ca. 120 ansatte. Skolen har en stor SFO med overkant av 220 elever for skoleåret 2024-2025. Det er kort vei til Skarnes togstasjon og gode muligheter for pendling. Vi har også gratis parkering for ansatte.

Skoleåret 2024-2025 vil det kunne bli ledig både faste stillinger og vikariater ved vårt «flaggskip» i Odalen. Vi har et stort behov for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter i både SFO og skole. Stillingene er faste, årsvikariater eller midlertidige stillinger tilknyttet SFO med mulighet for utvidelse av stilling i skolen. Det er ønskelig å ha full stilling i SFO før man får tilbud om stilling i skolen. Denne stillingsannonsen gjelder fra 01.08.2024. Antall stillinger er per nå uavklart, men det vil være i ulik prosentgrad. Dette avtales videre ved ansettelse.

Vi ser etter deg som kan bidra til å skape trygghet, gi omsorg og engasjement i hverdagen med barn og unge. Det er viktig at du har entusiasme for deltakelse og bidrar til tilrettelegging for aktiviteter, lek og læring. 
Kopier av vitnemål og attester lastes opp som vedlegg i den elektroniske søknaden. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentlighetslova § 25.

Eventuell ansettelse skjer med 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. § 10-9 i opplæringsloven, fremlegges.

Sør-Odal kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

   

Arbeidsoppgaver

 • Veilede og delta aktivt både i leke- og læringssituasjoner inne og ute
 • Jobbe for at alle barn skal oppleve å være en del av fellesskapet og ha det trygt og godt
 • Bidra i planlegging og gjennomføring av aktiviteter for elever på 1.-4. trinn
 • Støtte elever med særskilte behov
 • Bidra til et godt og utviklende arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • Kompetanse som barne- og ungdomsarbeider – erfaring kan erstatte kompetanse
 • Gode evner til å inkludere barn i et flerkulturelt miljø
 • Erfaring fra skole, SFO eller barnehage
 • Erfaring fra arbeid med barn med sammensatte behov
 • Erfaring med utagerende adferd og konflikthåndtering
 • Erfaring med å planlegge og sette i gang lek og andre aktiviteter
 • Erfaring med ASK og språkstøtte

Personlige egenskaper

 • Er leken og aktiv
 • Er tydelig, forutsigbar, raus og anerkjennende i din tilstedeværelse
 • Ser og løfter fram styrker hos elevene og roser ønsket adferd
 • Er selvstendig og tar initiativ
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er løsningsorientert, ryddig, punktlig, fleksibel og endringsvillig
   

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og mye humor
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon

Unni Mundal, Assisterende rektor, +47 97043840

Arbeidssted

Øgardsvegen 2
2100 SKARNES

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sør-Odal kommune

Referansenr.: 4824202206
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.08.2024
Søknadsfrist: 19.06.2024