Stort mannskap søker ny kaptein? Er det deg? Klar til å styre ei skute i all slags vær? Takle utfordringer i alle størrelser og former?

Boligtjenesten består av 4 avdelinger, fordelt på 8 boenheter. Vi ønsker en enhet med god faglig plattform.

Rognlia bofellesskap er en del av boligtjenesten. Bofellesskapet har 11 leiligheter, med beboere i alle aldre og funksjonsområder. Boligtjenesten i Eidskog kommune jobber systematisk og gjennomtenkt med tilrettelegging av et livsmiljø. Personlig, sosialt og fysisk tilpasset enkeltmenneskets behov.

Stillingen krever at du er tilstedeværende, med en åpen dør både for medarbeidere og brukere. Du må ha godt humør, og en aldri så liten anelse med god tålmodighet.

Arbeidsoppgaver

 • FAG:
 • Faglig ansvar i avdelingen/enheten i samarbeid med leder for boligtjenesten
 • Ansvar for at tjenesten blir gitt etter gjeldende  lovverk og vedtatte tjenestebeskrivelser i kommunen
 • Ansvar for at dokumentasjon er i samsvar med gjeldende lovverk, forskrifter, herunder internkontroll
 • Utvikle rammebetingelser for tjenesten, herunder prosedyrer, rutiner og arbeidsfordeling i samarbeid med sykepleier 1/vernepleier 1
 • Utvikle mål for tjenesten
 • Gi faglige råd til de ansatte
 • Planlegge, utføre og evaluere tjenesten
 • Behandle avvik og iverksette tiltak
 • PERSONAL:
 • Ansvar for daglig drift på avdelingen, herunder lønn, personal og sykefraværsoppfølging
 • Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler
 • Lage årshjul for personalmøter, verneombuds- og tillitsvalgtsmøter, gruppemøter og fagmøter i samarbeid med leder for tjenesten
 • Delta i ansettelsesråd
 • Planlegge kompetanseutvikling for de ansatte
 • Ansvar for gjennomføring av husmøter/personalmøter etter årshjul
 • Daglig organisering av bemanningsbehovet
 • Utarbeidelse av turnus og ferieavvikling i samarbeid med tillitsvalgte
 • Delta i enhetens HMS arbeid

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som vernepleier, og eller andre relevante utdanninger på høgskolenivå som kan være relevant for arbeidet med utviklingshemmede
 • Videreutdanning innen ledelse og eller ledererfaring er ønskelig.
 • Du må ha kompetanse på kapittel 9 i helse og omsorgstjenesteloven.
 • Du evner å arbeide strukturert og gjennomtenkt

Personlige egenskaper

 • Du må være tydelig, lojal og ha evne til kommunikasjon både med ansatte og beboere.
 • Du må være nysgjerrig, ingenting er umulig.
 • Du må være imøtekommende, lyttende og være rettferdig.

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø med fokus på faglig og personlig utvikling
 • God forsikrings- og pensjonsordning
 • Lønn ihht gjeldende tariffavtale og kommunens lønnspolitikk 

Kontaktinformasjon

Anne-Mari Furuseth, Leder, +47 62 83 39 22

Arbeidssted

Rognvegen 16
2230 Skotterud

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Eidskog kommune

Referansenr.: 4758539967
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.09.2024
Søknadsfrist: 14.04.2024