Om stillingen

Ved Kriminalomsorgen Innlandet, Kongsvinger er det ledig stillinger som 1078 betjenter/sommervikarer for 2024.

Bli med å gjør en forskjelle og jobb med noe meningsfylt.
Sommerferieperioden hos oss er ukene 26-33. Arbeidstiden er helkontinuerlig turnus med tre- delt skift.
Det vil bli gjennomført teoretisk og praktisk opplæring av alle vikarene i ukene 24 og 25, denne opplæringen er obligatorisk. Opplæringen er lønnet.

En betjent skal ha evne til å opprettholde ro, orden og sikkerhet i fengselet, evne til sikkerhetstenkning, grensesetting og veiledning av de innsatte.

Arbeidsoppgaver

 • avdelingstjeneste med daglige oppgaver knyttet til innsatte
 • ivareta ro, orden og sikkerhet i fengselet
 • bistand og veiledning til innsatte i forhold til straffegjennomføring

Det må påregnes modulbasert opplæring i sikkerhet.

Utdanning og erfaring

Du må ha

 • du må oppfylle kravene til opptak ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS som du finner her: www.krus.no/opptakskrav. Godkjent studiekompentanse fra videregående skole – generell studiekompentanse (GENS). Søkere som er 25 år eller eldre og som har fagene norsk, engelsk og samfunnsfag på nivå tilsvarende generell studiekompentanse kan få vurdert om de er kvalifisert på grunnlag av realkompentanse
 • god fysisk helse
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT – systemer eller verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • førerkort klasse B, manuelt gir.

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til sikkerhetstenkning og grensesetting
 • evne til å veilede og motivere mennesker i en vanskelig situasjon
 • fleksibel og gode sosiale ferdigheter
 • personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø, trygge ledere og gode kollegaer
 • stillingene lønnes i stillingskode 1078 betjent ltr. 25 – 41 kr. 374 000 – 443 000, avhengig av ansiennitet. Kompensasjon for ubekvem arbeidstid kommer i tillegg. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Det vil bli gjennomført modulbasert opplæring i sikkerhet.

Generell informasjon

Ansattes holdninger og verdier skal være i tråd med Kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er trygghet, åpenhet og nytenkning.
Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

i gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til 
avdelingsleder Trond Nerhagen på tlf. 41534448 eller avdelingsleder Ola Busterud på tlf. 99297497

Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.