Vil du være med på Kongsvinger kommunes utvikling av helse- og omsorgstjenester?

Vi har behov for ferie- og tilkallingsvikarer på korttidsavdelingen/Kad, Somatisk og Demens avdelingen på Roverudhjemmet. Behovet gjelder fortrinnsvis på dag og kveld, både i ukedager og på helg, i tidsrommet uke 25 – 34. Avdelingene består av sykepleiere, vernepleier, helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere. Avdelingsleder vil være nærmeste leder. Spesifiser i søknaden hvilken avdeling du ønsker å jobbe på.

Enhet for institusjonstjenester består av tre sykehjem; Roverudhjemmet, Langelanghjemmet og Skyrud sykehjem. Roverudhjemmet består av inntil 55 sykehjemsplasser inndelt i følgende avdelinger; tre demens-, to somatisk- og en KAD/korttidsavdeling. Vi har som mål at pasientene skal få mulighet til å opprettholde sine ressurser og være delaktig i eget liv til tross for sykdom, samt ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Vi søker deg som vil være med på å imøtekomme dette hos våre pasienter sammen med engasjerte kollegaer samtidig som du får utviklet deg faglig!

Det foretas fortløpende inntak av vikarer i hele utlysningsperioden og frem til søknadsfristen utløper. 

Arbeidsoppgaver

 • Utøvende helsehjelp i tråd med gjeldende krav til lovverk og kvalitet
 • Kartlegging, igangsetting og gjennomføring av tiltak med vekt på brukermedvirkning og mestring
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Relevant praksiserfaring er en fordel, men ikke et krav
 • Generelt gode IKT- ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fag systemer
 • Gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Lærevillig 
 • Gode samarbeidsevner
 • Pålitelig og har høy arbeidskapasitet
 • Tydelig og målrettet
 • Omstillingsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
 • Ønskelig at søker har fylt 18 år. Søkere som fyller kommende år er velkommen til å søke 

  Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Faglig veiledning etter behov
 • Faglig utfordringer i et inspirerende og støttende arbeidsmiljø
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet:

Gyldig politiattest fremlegges før tiltredelse

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.
Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

For å unngå at mailutveksling mellom kommunen og søker havner i søppelkassen, ber vi om at du vurderer å lagre vår adresse i din kontaktliste. Det vil fungere som et godkjentstempel på at vår mail til deg ikke er spam. 

Kontaktinformasjon

Tone Øveråsen, Avdelingsleder, 908 24 651
Amalie Madshus, Avdelingsleder, 453 12 124

Arbeidssted

John Ruuds veg 34
2216 Roverud

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4756054067
Stillingsprosent: 80%
Sommerjobb
Søknadsfrist: 31.05.2024