Vil du være med på Kongsvinger kommunes utvikling av helse og omsorgstjenestene? 

Målet er at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Ved hjelp av innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi vil kommunens medarbeidere involvere brukerne for å nå sine mål.  

Enheten Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, ambulerende natt-tjenester og Dagsenter for eldre. Brukerne tildeles tjenester etter behov og funksjonsnivå. Det jobbes etter hjemme-best perspektivet der det tilrettelegges for hverdagsmestring for at innbyggerne skal kunne klare seg lengst mulig i egen bolig.

Vi søker nå tilkallingsvikarer med oppstart så snart som mulig. I tillegg ser vi etter ferievikarer primært til sommerferien i tidsrommet uke 25-34. Vi ser etter vikarer i ulik stillingsbrøk. Det er foretas fortløpende inntak av vikarer i hele utlysningsperioden og frem til søknadsfristen utløper.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta brukers behov for helhetlig omsorg
 • Legemiddelhåndtering
 • Kartlegge, iverksette og gjennomføre tiltak i tråd med hverdagsmestring og brukermedvirkning
 • Iverksette tiltak for å optimalisere hjemmesituasjonen
 • Samarbeide med andre tjenesteutøvere og  samarbeidspartnere
 • Praktisk bistand i hjemmet
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med utdanning som hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider, men ikke et krav
 • Relevant praksiserfaring innen helse er ønskelig
 • Erfaring med hverdagsmestring, der pasientens ressurser og brukermedvirkning er i fokus, foretrekkes
 • Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
 • Førerkort og disponerer egen bil
 • Erfaring innen renhold er en fordel

Personlige egenskaper

 • Faglig dyktig og evner å jobbe selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
 • Pålitelig og har høy arbeidskapasitet 
 • Gode samarbeidsevner, er positiv og fleksibel og evner å jobbe i team  
 • Opptrer respektfullt og er bevisst på egen innvirkning på arbeidsmiljøet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Mulighet for å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på økt nærvær
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende regelverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Annet

 • Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse
 • Søker må påregne å benytte egen bil ved behov 

  Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.

  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

  Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

 

Kontaktinformasjon

Linda Mari Aarskog, Enhetsleder, 456 35 950
Inger Lise Bjørklund, Avdelingsleder, +47 488 91 067

Arbeidssted

Markensvegen
 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4748864346
Stillingsprosent: 50%
Sommerjobb
Søknadsfrist: 29.02.2024