Har du et ønske om å jobbe i helse og mestring? Jobbe med mennesker og utgjøre en forskjell for de som trenger det mest? Da kan du være den vi trenger i sommer! 

Hjemmebaserte tjenester Kongsvinger består av hjemmesykepleie, praktisk bistand (hjemmehjelp), personlig assistent/kommunal BPA, dagsenter og ambulerende  natt- tjeneste i kommunen. Brukerne tildeles tjenester etter behov og funksjonsnivå. Det jobbes etter hjemme-best perspektivet og det tilrettelegges for hverdagsmestring og mulighet for at innbyggerne skal kunne klare seg lengst mulig i egen bolig. 

Vi søker engasjerte og aktive sommervikarer med interesse for eldre mennesker og som ønsker å jobbe innenfor hjemmetjenester fortrinnsvis i ukene  25 – 32 da våre faste ansatte skal avvikle ferie. Vi tilbyr god opplæring, oppstartspakke med relevante e-læringskurs og et godt arbeidsmiljø med faglig fokus.

Hvis du har spesielle ønsker for hvor du vil jobbe, spesifiser det i søknaden. Vi tar inn søkere fortløpende og frem til søknadsfristen utløper.  

Arbeidsoppgaver

 • Utføre dagliglivets gjøremål som aktivitet, ernæring, praktisk bistand og personlig stell og egenomsorg
 • Samarbeide med andre faggrupper for gjennomføring og oppfølging av mål og tiltaksplaner
 • Prøvetaking, målinger og observasjoner
 • Føre elektronisk journal
 • Legemiddelhåndtering

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra sykehjem eller hjemmebaserte tjenester er ønskelig
 • Personer som går helsefaglig utdanning oppfordres til å søke
 • Generelle gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Interesse for fagfeltet
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Pålitelig og utholdende 
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø 

Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Mulighet for å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Turnusarbeid med helg

 

Annet

 • Gyldig politiattest må forlegges før oppstart
 • Mulighet til å benytte egen bil i tjenesten er en fordel 
 • Hjemmesykepleien har tjenestebiler

 

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no

Kontaktinformasjon

Inger Lise Bjørklund, Avdelingsleder, 48891067
Anne Marie Johansen, Avdelingsleder, 913 52 120
Sara Trøftbråten, Avdelingsleder , 40 03 10 98

Arbeidssted

Otervegen 26
2211 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4758220204
Stillingsprosent: 50%
Sommerjobb
Startdato: 01.05.2024
Søknadsfrist: 31.05.2024