Hjemmebasert Omsorg er en enhet i Åsnes kommune som omfavner flere trinn i omsorgstrappen. Hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste, miljøarbeidertjeneste, avlastningsbolig for barn- og unge, døgnbemannet bolig for rus og psykiatri samt Solkroken dagsenter som er for personer med en demensdiagnose, er tjenester som inngår i enheten.

Vi har ledig ferievikariat for helsefagarbeidere og pleiemedhjelpere i distrikt Nord og Sør, hvor oppgavene omhandler hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Vikariatene går i perioden 17.06. – 25.08.2024 og innehar stillingsstørrelse på inntil 90%.

Skriv i din søknad hvor du helst vil jobbe, hvor stor stilling du ønsker, når du kan jobbe og om du fortrinnsvis ønsker å jobbe dag/kveld eller natt.

Dersom du har en ansettelseskontrakt kan du sende en epost direkte til din nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver

Man skal yte helsehjelp til pasienter og brukere som har redusert egenomsorgsevne. Dokumentasjon av planlagt og gjennomført helsehjelp er en viktig del av arbeidshverdagen. Vi yter også praktisk bistand til brukere med dette behovet.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter autorisert helsefagarbeider og hjelpepleier, men også deg som er samvittighetsfull og dedikert til jobben som assistent. Det er en fordel med kjennskap til Profil som dokumentasjonsverktøy.

Personlige egenskaper

Vi vektlegger personlig egnethet og samarbeidsevner. Søker til Hjemmetjenesten må ha førerkort klasse B.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en aktiv hverdag med nye utfordringer og gode kollegaer å dele de med. Et hyggelig arbeidsmiljø med trygge, dyktige og svært engasjerte medarbeidere. Som ansatt i Åsnes kommune inngår medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge, hvor det også er mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Kontaktinformasjon

Eva Nymoen, Avdelingsleder, 47696731, Eva.Nymoen@asnes.kommune.no
Elise Sofie Lillemo, Avdelingsleder, 45638837, EliseSofie.Lillemo@asnes.kommune.no
May Lena Nordli, Saksbehandler, 94008547, MayLena.Nordli@asnes.kommune.no

Arbeidssted

Rådhusgata 10
2270 Flisa

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Åsnes kommune

Referansenr.: 4757722312
Stillingsprosent: 90%
Sommerjobb
Startdato: 17.06.2024
Sluttdato: 25.08.2024
Søknadsfrist: 02.06.2024