Hjemmebasert Omsorg er en enhet i Åsnes kommune som omfavner flere trinn i omsorgstrappen. Hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste, miljøarbeidertjeneste, avlastningsbolig for barn- og unge, dagsenter for personer med en demens, samt døgnbemannet bolig for rus- og psykiatri er tjenester som inngår i enheten.

Sommeren er i anmarsj, og i den forbindelse er vi på utkikk etter ferievikarer for perioden 17.06.24 – 25.08.24. Vikariatene omfavner Miljøterapeuter og Miljøarbeidere, herunder sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Vikariatene innehar en stillingsstørrelse på inntil 100%.

I din søknad ønsker vi at du skriver når du kan jobbe og hvor stor stilling du kan ta på deg. I tillegg er det viktig for oss å vite om du fortrinnsvis ønsker å jobbe dag/kveld eller natt.

Dersom du har en ansettelseskontrakt kan du sende en epost direkte til din nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver

Du vil yte helsehjelp, veilede og motivere pasienter og brukere med redusert egenomsorgsevne, og bistå med praktiske gjøremål utfra den enkelte pasient/brukers behov. Arbeidsoppgavene utføres i pasientens/brukerens hjem og ved RUPS, som er en heldøgns bemannet bolig.

Dokumentasjon av planlagte og gjennomførte oppgaver er en viktig del av arbeidshverdagen.

Kvalifikasjoner

Du har enten fullført bachelor i sykepleie, vernepleie, er autorisert helsefagarbeider eller assistent, eller lærling/student ved helserelaterte utdanninger. Det er en fordel med kjennskap til Profil som dokumentasjonsverkstøy. 

Ønskelig med førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

Du må kunne jobbe selvstendig og i en arbeidsgruppe. Personlig egnethet blir vektlagt. Du må føle deg komfortabel med å jobbe med pasienter og brukere som har utfordringer knyttet til psykisk uhelse og rusutfordringer.

Vi tilbyr

Vi kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø hvor pasientens velferd står i fokus. Det er til tider en hektisk hverdag som deles med dyktige kollegaer. Åsnes Kommune tilbyr medlemskap i en av Norges beste pensjonsordninger, hvor det også er mulighet for gunstig boliglån og forsikringsordninger. 

Kontaktinformasjon

Øystein Stai, Avdelingsleder RUPS, 94010934, Oystein.Stai@asnes.kommune.no
May Lena Nordli, Saksbehandler, 94008547, MayLena.Nordli@asnes.kommune.no

Arbeidssted

Rådhusgata 10
2270 Flisa

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Åsnes kommune

Referansenr.: 4757758288
Stillingsprosent: 100%
Sommerjobb
Startdato: 17.06.2024
Sluttdato: 25.08.2024
Søknadsfrist: 02.06.2024