Forsvarets veteransenter (FVS) ligger ved det idylliske Bæreiavannet 6 km fra Kongsvinger Sentrum. 

Senteret er et rekreasjonssted for Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner og deres familier. Senteret har mer enn 10 000 gjestedøgn i året og tilbyr en rekke forskjellige aktiviteter. FVS er også ansvarlige for å betjene Forsvarets "Åpen dør" for veteraner via mail og telefon.

FVS er en avdeling med 20 ansatte som er en blanding av militært og sivilt personell. Som militær sykepleier ved FVS får du en svært variert hverdag med interessante arbeidsoppgaver. FVS er en del av Forsvarets veterantjeneste (FVT). FVT sin hovedoppgave er å styrke annerkjennelse og oppfølging av veteraner fra internasjonale operasjoner samt videreutvikle tilbudet til disse og deres familier.

Forsvarets personell- og vernepliktssenter er leverandør av utøvende HR-tjenester for ansatte og vernepliktige i hele virksomheten. Hos oss er du med på å lage premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi jobber også for å styrke annerkjennelsen og oppfølgingen av Forvarets veteraner fra internasjonale operasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og tilby aktiviteter til veteraner og deres familier og pårørende
 • Lede sanitets og sykepleiertjenesten ved veteransenteret
 • Yte råd og veiledning til veteraner, deres familie og nærmeste pårørende i forbindelse med opphold på Bæreia og i forbindelse med saksbehandling av henvendelser gjennom Forsvarets "Åpen dør"
 • Gi råd og veiledning til avdelinger i Forsvaret samt til eksterne aktører som henvender seg til Forsvarets "Åpen dør"
 • Bidra med kompetansebygging innen eget fagområde
 • Bidra i den daglige driften av FVS etter instruks fra sjef FVS

Kvalifikasjoner

For å være kvalifisert for denne stillingen må du ha:

 • Gjennomført grunnleggende befalsutdanning (GBU) tilsvarende
 • Tjenesteerfaring fra internasjonale operasjoner for Forsvaret (INTOPS)
 • Sykepleierautorisasjon
 • Kunne sikkerhetsklareres for HEMMLING/NATO SECRET før tiltredelse
 • Bestå fysisk test karakter 4 ved tilsetting T-60 (se info om vilkår militær tilsetting). For allerede militært tilsatte på T-60 er krav til fysisk test karakter 3.

Det er også en fordel om du har:

 • Spesialutdanning innen psykisk helsearbeid
 • Tidligere erfaring som militær sykepleier
 • Erfaring fra militært stabsarbeid

Ved ansettelse av personer uten spesialistutdanning innen psykisk helsearbeid kan man påregne mulighet for gjennomføring av utdanning etter ansettelse.

Personlige egenskaper

Som sykepleier ved FVS blir du en del av vårt ivaretagelsesteam som består av en leder, en sivil sosionom, en militær Feltprest og en militær aktivitetsbefal. 

Vi søker en sykepleier som:

 • Har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i tverrfaglig team
 • Er empatisk og omsorgsfull
 • Er fleksibel og serviceinnstilt
 • Evner å sette grenser
 • Evner å arbeide selvstendig og systematisk
 • Har vilje til å yte ekstra innsats i intensive perioder også med arbeidsoppgaver som ikke er knyttet direkte til eget fagområde
 • Er åpen og utadvendt

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og søkere må påregne intervju

Vi tilbyr

 • En hektisk arbeidsplass med svært godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og  personlig utvikling
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Gode treningsmuligheter tilrettelagt i arbeidstid
 • Mulighet for pendlerkvarter
 • Lønn etter stillingskode 1567 Stabssersjant/Flotiljemester (OR7), lønnstrinn 63-68 pt. kr. 615.700-667.700 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Vilkår for militær tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.
Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Kontaktinformasjon

Hestnes, Arnstein, Oberstløytnant, +47 990 96 541

Arbeidssted

Bæreiavegen 588
2208 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Forsvaret

Referansenr.: 4754113341
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.08.2024
Søknadsfrist: 07.04.2024