Vi har to ledige helgestillinger på Korttidsavdelingen  – en på 18,31 % med jobb annenhver helg, og en på 27,46 % med jobb hver 4 helg og med langvakter.

Vi er en trygg og stabil gjeng som jobber for god faglig fokus og ivaretakelse av et godt etablert arbeidsmiljø. Her arbeider det både sykepleiere, vernepleier, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og pleiemedarbeidere.

Ved korttidsavdelingen er det inntil 14 plasser hvorav 1 plass er forbeholdt KAD (kommunal akutt døgn). Korttidsavdelingen er en del av Roverudhjemmet og er organisert under Enhet for institusjonstjenester som består av Roverudhjemmet, Langelandhjemmet og Skyrud. Roverudhjemmet har inntil 55 plasser fordelt på somatisk langtidsavdeling, demensavdeling og korttidsavdeling.

Vi har som mål at pasientene skal få mulighet til å opprettholde sine ressurser og være delaktig i eget liv til tross for sykdom, samt ha en aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre. Vi søker deg som vil være med på å imøtekomme dette hos våre pasienter sammen med engasjerte kollegaer samtidig som du får utviklet deg faglig!

Arbeidsoppgaver

 • Utøvende helsehjelp i tråd med gjeldende krav til lovverk og kvalitet
 • Kartlegging, igangsetting og gjennomføring av tiltak med vekt på brukermedvirkning og mestring
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kolleger og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Relevant praksiserfaring er en fordel
 • Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fag systemer
 • Gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Lærevillig
 • Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
 • Omstillingsorientert og lyttende
 • Tydelig og målrettet
 • Pålitelig og har høy arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner, er fleksibel og evner å jobbe i team
 • Ønskelig at søker har fylt 18 år.

Personlig egnethet  vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Faglig veiledning etter behov
 • Faglig utfordringer i et inspirerende og støttende arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter gjeldende kvalifikasjoner og avtaleverk

Annet

 • Politiattest må framlegges før tiltredelse

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.  

Kontaktinformasjon

Mary Synnøve Kordahl, Enhetsleder, 40408326
Tone Overåsen, Avdelingsleder, +47 908 24 651

Arbeidssted

John Ruuds veg 35
2216 Roverud

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4761171077
Stillingsprosent: 20%
Fast
Søknadsfrist: 16.02.2024