Ortopedisk avdeling Kongsvinger er en integrert arm av Ortopedisk klinikk Ahus med behandlingsansvar for pasienter boende i Glomdalskommunene og Øvre Romerike. 

Vårt sengeområde drifter 18 senger i sjette etasje på sykehuset og behandler pasienter med ulike typer brudd, lette hodeskader og pasienter som skal ha protese i hofte, kne og skulder. 

Vi på ortopedisk sengeområde er et bra team, med fokus på godt læringsmiljø, god pasientbehandling og mye humor. Vi er stolt av det arbeidsmiljøet vi har hos oss og vil at du skal være med å bygge det videre. Vi er en avdeling i stadig utvikling og arbeidshverdagen er spennende – med interessante arbeidsoppgaver og stadig nye ting å lære. Avdelingen legger til rette for faglig utvikling med fagdager i turnus for ansatte med høyere stillingsprosent, jevnlig kursing og ønsker å gi muligheter for videre kompetanseutvikling hos den enkelte medarbeider. Har du interesse for ortopedi og har lyst til å bli en av oss?

Fra høsten skal sengeområdet utvides med ytterligere 2 senger og vi har behov for flere medarbeidere i den fine gjengen vår!

Vi har derfor ledig: 18,31 % fast stilling på helg for helsefagarbeider/hjelpepleier.

Studenter/elever kan også søke. Vi ser frem til å motta din søknad og ønsker deg velkommen til vårt team. 
Stillingene innebærer for tiden arbeid hver tredje helg i tredelt turnus.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling, mobilisering, stell og pleie
 • Obsevasjon av vitale parametere
 • Mange varierte sykepleierprosedyrer
 • Samarbeide tverrfaglig ved muntlig og skriftlig kommunikasjon/dokumentasjon

Kvalifikasjoner

 • Autorisert hjelpepleier/helsefagarbeider
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Gjerne arbeidserfaring med ortopedi
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gjerne erfaring med Dips og metavision
 • Evnen til å prioritere arbeid i en travel hverdag

Personlige egenskaper

 • Du jobber selvstendig med spennende og varierende arbeidsoppgaver
 • Du er bevisst og tar ansvar i arbeidshverdagen
 • Du samarbeider godt med andre yrkesgrupper
 • Du viser engasjement og faglig interesse

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • God opplæring
 • Lønn ihht gjeldende overenskomst
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Mulighet for bolig og barnehage
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

Kontaktinformasjon

Vivi Søberg Bjørklund, Seksjonsleder (sykepl/jordmor), +4747902676, Vivi.soberg.bjorklund@ahus.no

Arbeidssted

Parkveien 35
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HF

Referansenr.: 4821411391
Stillingsprosent: 18,31%
Fast
Startdato: 01.10.2024
Søknadsfrist: 13.06.2024