Vi er på utkikk etter personell til vårt nye sykehjem  – Holttunet. 

Motiveres du av utfordringer, samt være med å starte opp noe nytt? Da kan dette være stillingen for deg!

Holttunet er under renovering og vil stå ferdig som sykehjem med 13 plasser for pasienter med demens estimert til 1.mai 2024. Sykehjemmet får et stort uteområde og vil etableres med  ulike velferdsteknologiske løsninger. Du vi ha avdelingsleder som nærmeste leder. 

Vi ønsker å bygge et team som ivaretar høy etisk standard. har faglige ambisjoner og et høyt kvalitetsfokus. For å innfri på dette, trenger vi kompetanse i alle ledd.  Vårt felles mål er  å bidra til at pasientene får mulighet til å opprettholde sine ressurser og være delaktig i eget liv. Holttunet inngår i enhet for institusjonstjenesten sammen med Roverudhjemmet, Langelandhjemmet og Skyrud Demenssenter.  

Vi lyser ut 7 helgestillinger, med arbeid hver 3. helg.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve pleie og omsorg i tråd med gjeldende krav til helsefagarbeiderfaget
 • Ivareta pasientens ressurser og gi personsentrert omsorg til den enkelte pasient
 • Kartlegge, igangsette og gjennomføre av tiltak med fokus på brukermedvirkning og mestring
 • Ha et primær- og sekundær ansvar overfor pasientene
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kolleger
 • Legemiddelhåndtering

Kvalifikasjoner

 • Om du er under utdanning til helsefagarbeider, er du velkommen til å søke
 • Relevant praksiserfaring er ikke et krav, men å foretrekke.
 • Kjennskap til hverdagsmestring og fokus på brukermedvirkning er ønskelig
 • Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, er fleksibel, og har høy arbeidskapasitet
 • Respektfull opptreden og er bevisst egen innvirkning på arbeidsmiljøet
 • Verdsetter andres kompetanse og deler av sin egen
 • Selvstendig, men samtidig trives med å jobbe i team

Personlige egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Muligheter for å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
 • Være med i oppstarten av et nytt sykehjem og ta del i et nytt arbeidsmiljø
 • Mulighet for kompetanseheving 
 • Turnus 
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordning

Annet

 • Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.
Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Inger Marit Elvestrøm Biagi, Avdelingsleder, +47 48998296

Arbeidssted

Rådhusplassen 3
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4787353683
Stillingsprosent: 18%
Fast
Startdato: 27.05.2024
Søknadsfrist: 10.04.2024