Vil du være med på laget rundt barn, unge og familier?
Vi søker nå etter ny kollega som helsesekretær i 90 % fast stilling. Stillingen er ledig fra d.d.

Helsetjenester for barn, unge og familier er organisert i enhet for forebyggende og regionale helsetjenester. Arbeidssted er helsestasjonen som ligger sentralt i Kongsvinger. Som helsesekretær i vår avdeling vil du har ett nært samarbeid med avdelingsleder og ansatte på helsestasjonen, skolehelsetjenesten og familieteamet. Vår avdeling består av ansatte fra ulike faggrupper og hos oss jobber det helsesykepleier, jordmor, lege, psykolog, ernæringsveieleder, spesialsykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. 

Verdigrunnlaget til Kongsvinger kommune er LIVET (livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement og troverdighet) og skal kjennetegne helse og omsorgstjenestens tjenestetilbud. Vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats, og hos oss vil du møte positive og engasjerte medarbeidere med barnets beste i fokus!

Arbeidsoppgaver

 •   Ta imot familier på helsestasjon, resepsjonsarbeid og betjene telefonen
 •   Observasjon og oversikt på venterommet
 •   Veiing og måling av barn
 •   Koordinere og tilrettelegge arbeidet for helsesykepleier og lege, samt administrere timebøker
 •   Merkantile oppgaver som arkivering og skanning, post internt og eksternt, dokumenthåndtering
 •   Fakturering og bestilling av varer
 •   Benytte fagsystemet Hspro til innbygger dialog
 •   Ansvar for timeinnkalling via Digi- helsestasjon
 •   Bestille tolketjenester
 •   Utføre forefallende arbeid i tjenesten
 •   Nye oppgaver kan bli tillagt rollen

Kvalifikasjoner

 •  Autorisasjon som helsesekretær/ medisinsk sekretær eller utdanning som barnepleier. Andre med relevant utdanning og erfaring kan komme i betrakting.
 •  Gode ferdigheter i bruk av IKT som arbeidsverktøy
 •  Ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid
 •  Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig
 •  Beherske engelsk muntlig 
 •  Før tiltredelse må det legges frem godkjent politiattest

Personlige egenskaper

 • Glad i å jobbe med med mennesker
 • Har evne til å kommunisere vennlig og respektfullt med barn og voksne for å bidra til tillit og godt omdømme for tjenesten
 • Har kulturell forståelse
 • Serviceinnstilt og positiv
 • Kan arbeide selvstendig og har evne til å beholde roen i et hektisk arbeidsmiljø med mange avbrytelser
 • Nøyaktig, ryddig og har god ordenssans
 • Gode samarbeidsevner
 • Omstillings- og endringsvillig

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Vi tilbyr

 •  Godt og inkluderende arbeidsmiljø i en travel og spennende hverdag
 •  Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 •  Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 •  Fleksitid
 •  Lønn etter kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk


  Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

  Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

  Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no. 

Kontaktinformasjon

Arnhild Julseth, Enhetsleder, +47 402 38 399
Ida Sofie Bakke Billerud, Avdelingsleder, +47 47971719

Arbeidssted

Gågata 5
2211 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4782671023
Stillingsprosent: 90%
Fast
Søknadsfrist: 14.04.2024