Er du helsesykepleier og har lyst på nye og spennende utfordringer i Kongsvinger?

Helsetjenester for barn, unge og familier søker etter helsesykepleier i 100 % vikariat fra 01.08.24 til 31.12.2025. Vikariat er primært på helsestasjonen, men noe arbeid i skolehelsetjenesten kan bli aktuelt. Her er det mange muligheter for faglig og personlig utvikling og vi vil gjerne ha DEG med på laget!

Avdelingen består av fagområdene helsestasjon, jordmortjenesten, skolehelsetjeneste, Unghelsa og familieteam. Vår tjeneste er en del av enheten forebyggende og regionale helsetjenester. Helsestasjon er lokalisert sentralt i Kongsvinger. Vi er en tverrfaglig sammensatt tjeneste fordelt på 23 medarbeidere i ulike team. Hos oss jobber helsesykepleier, jordmor, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsrådgiver, spesialsykepleier og psykologspesialist. Vi er en trivelig arbeidsplass med høy faglig kompetanse, raushet og rom for den som er ny. Hos oss er miljøet lite nok til å fremme tilhørighet og samarbeid, og stort nok til å kunne dyrke preferanser innen fagfeltet.

Verdigrunnlaget til Kongsvinger kommune er LIVET:
– Livsglede
– Inkludering
– Verdsetting
Engasjement
– Troverdighet


Verdigrunnlaget skal kjennetegne helse og omsorgstjenestens tjenestetilbud. Velkommen til deg som ønsker å bidra i viktig helsefremmende og forebyggende arbeid sammen med oss!

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene følger de nasjonalfaglige retningslinjene for helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Gi råd og veiledning etter gjeldene lover, forskrifter og retningslinjer
 • Samtaler individuelt og i gruppe
 • Veilede barn og deres foresatte
 • Tverrfaglig samarbeid og deltagelse i læringsmiljøteam
 • Undervisningsopplegg
 • Helseundersøkelse
 • Delta aktivt i fag- og avdelingsmøter

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent helsesykepleier
 • Ved få søkere kan sykepleier konstitueres i stillingen
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Beherske engelsk muntlig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en kollega som er fleksibel og nytenkende, og som har engasjement for faglig utvikling i rollen som helsesykepleier
 • Du ser verdien av å jobbe tverrfaglig og helhetlig, du arbeider selvstendig samtidig som du er god på samarbeid med andre
 • For å lykkes og trives i denne rollen er det særlig viktig, at du evner å opprette og vedlikeholde gode relasjon til barn, unge, foresatte og samarbeidspartnere
 • I kollega fellesskapet er du en aktiv og positiv bidragsyter og er bevisst din egen innvirkning på arbeidsmiljøet
 • Du har ønske om å ta del i og bidra til videre utvikling av tjenester
 • Som sykepleier ønsker vi at du har et ønske om å utdanne deg til helsesykepleier

Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver ved en trivelig arbeidsplass
 • Fleksitidsordning
 • Kollegastøtte og mentorordning
 • Inspirerende, nytenkende og tverrfaglig miljø
 • Stor grad av selvstendighet
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende lov- og avtaleverk


Annet

 • Det må påregnes å disponere egen bil i tjenesten
 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være at webcruitermail.no.