Ønsker du deg en jobbe med mening? Hero Norge søker sosialkonsulent i 100% vikariat fra fra 1 april 2024- 01. 01.2025 til asylmottak på Hovelsåsen. Hovelsåsen mottakssenter ligger i Åsnes kommune og har en kapasitet på 200 plasser.

Vi gjennomfører intervjuer og ansetter fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for arbeidet med familier med barn og ungdom.

 • Ansvarlig for barnebasen, herunder faglig innhold, grensesetting, samt å være veileder for det øvrige personale/assistentene i barnebasen.

 • Individuell oppfølging og kartlegging av beboere med særskilte behov og sårbare personer. Sosialfaglig oppfølging av alle beboere, spesielt familier med barn.

 • Kontakt med eksterne samarbeidspartnere som f. eks. barnevern, skole og barnehage.

 • Ansvar for innmelding og oppfølging av barn i grunnskole og i barnehage.

 • Ansvar for gjennomføring av mottakssamtaler med nye beboere med barn.

 • Ansvar for kartlegging av beboere.

 • En stor del av jobben vil være ute blant beboerne i mottaket, på deres hjemmearena. Yte god omsorg og være god rollemodell for beboerne.

 • Administrative oppgaver knyttet til avdelingen.

 • Overordnet ansvar for tiltak og aktiviteter for barn, unge og kvinner.

 • Deltakelse i miljørettede oppgaver i fellesskap med andre ansatte.

 • Delta i mottakets bakvaktordning sammen med øvrige ansatte.

 • Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver må påregnes.

  Kvalifikasjoner:

 • Bachelor høgskole/universitet: sosiale fag, fortrinnsvis sosionom, barnevernskonsulent eller vernepleier

 • Andre utdanningsretninger på minimum bachelornivå kan også være aktuelle dersom søker også har relevant erfaring

 • Erfaring fra miljøarbeid er en fordel.

 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Andre språkkunnskaper er en fordel.

 • Erfaring fra flerkulturelt arbeid er en fordel.

 • Gyldig norsk førerkort.

  Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

 • Gode samarbeidsevner, evne til å ta initiativ og jobbe strukturert, selvstendig og målrettet innenfor gitte rammer og regelverk, men også i team på tvers av fagområder.

 • Evne til å takle raske endringer og evne til å jobbe med mennesker i en spesiell livssituasjon.

  Vi tilbyr:

 • Et uformelt, hyggelig og profesjonelt miljø. Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling.

 • Pensjons- og forsikringsordninger. Lønn ihht tariffavtale.

 • I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

 • Hero Norge ønsker en personalgruppe preget av mangfold, og oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn til å søke.

 • Personer som påberoper seg fortrinnsrett må opplyse om dette i sin søknad.

 • Oppstart: 1 april 2024.

  «JOBB MED MENING» Hero vil bidra til å gjøre en ny framtid mulig. Vi er til stede i Norge, Sverige og Tyskland og våre tjenester omfatter asylmottaksdrift, undervisning og språktjenester. Vi har over 35 års erfaring fra arbeid med asylsøkere og flyktninger. Våre kjerneverdier er åpenhet, likeverd og profesjonalitet. Vi har et flerkulturelt og mangfoldig arbeidsmiljø, og er en av Norges største aktører innen integrerings- og flyktningarbeid. Vi er i kontinuerlig utvikling og vil gjerne ha flere med oss til å utvikle fremtidens tjenester. les mer her https://www.hero.no/