Hjemmebaserte tjenester er en enhet i Grue kommune som består av ca. 90 fast ansatte. Enheten er inndelt i 3 avdelinger: Hjemmetjenesten, HDO (Heldøgns bemannede omsorgsboliger) og Rehabilitering og bistand.

Tjenestene som ytes er hjemmesykepleie, praktisk bistand / hjemmehjelp, trygghetsalarm-tjeneste, dagaktivitetstilbud til personer med demens og ergo- og fysioterapi.

Det søkes etter ferievikar som hjemmehjelp til avdeling Rehabilitering og bistand, i ukene 27-32.

Arbeidsoppgaver

Utføre praktisk bistand / hjemmehjelp til hjemmeboende personer i Grue kommune som har vedtak på tjenesten.

 

Kvalifikasjoner

Det søkes etter personer med relevant utdanning og / eller erfaring.

Søkere må ha førerkort klasse B.

Søkere må disponere egen bil.

Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig tilfredsstillende.

Gyldig politiattest.

Personlige egenskaper

Motivert og ansvarsbevisst.

Liker å arbeide selvstendig.

Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit.

 

Vi tilbyr

Lønn i henhold til gjeldene tariffavtale.

Gruppelivsforsikring og pensjonsavtale.

Opplæring.

Trivelig arbeidsmiljø.

 

Kontaktinformasjon

Hege Mellem, Avdelingsleder, 41698298, hege.mellem@grue.kommune.no

Arbeidssted

 Grue

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Grue kommune

Referansenr.: 4771592774
Stillingsprosent: 100%
Sommerjobb
Startdato: 24.06.2024
Sluttdato: 16.08.2024
Søknadsfrist: 08.04.2024