Om stillingen 

Ved Kriminalomsorgen Innlandet er det ledig en fast stilling som jurist/rådgiver.

Vi søker en engasjert og dyktig jurist/rådgiver som ønsker seg en spennende og variert arbeidshverdag ved en enhet som representerer bred variasjon i straffegjennomføringsformene. Stillingen inngår i juridisk fagteam i avdeling fellestjenester, seksjon doms administrasjon og juridisk. Teamet ivaretar varierte oppgaver knyttet til straffegjennomføring i samfunnet og i fengsel, samt bistår enhetens avdelinger med råd og veiledning i juridiske spørsmål. Rådgiveren er tiltenkt arbeid tilknyttet dommer med vilkår om Narkotika program med domstolskontroll (ND). Dette innebærer nært samarbeid med avdeling samfunn samt forberedelse og gjennomføring av rettsmøter ved blant annet faseoverganger og bruddsaker. Det er derfor ønskelig at du er initiativrik, har god gjennomføringsevne og er trygg i møte med ulike instanser.

Kontorplassering er ved Kriminalomsorgen Innlandets administrasjon på Hamar eller Kongsvinger

Arbeidsoppgaver

 • saksbehandling av enkeltsaker knyttet til domfelte/innsatte som gjennomfører straff ved enheten
 • ivareta domstolskontroll i saker gjeldende narkotikaprogram med domstolskontroll. Herunder møte i ting- og lagmannsretten og føre bruddsaker på vegne av kriminalomsorgen
 • saksbehandling av søknader om straffegjennomføring i institusjon
 • generell saksbehandling, herunder bistå i høringsuttalelser og ved utredninger
 • samarbeid med andre strafferettsetater, herunder politi- og påtalemyndighet, domstolene, UDI, Sivilombudsmannen, tilsynsrådet mv. generell rådgivning innenfor straffegjennomføringsrett
 • opplæring og veiledning
 • noe saksbehandling innenfor andre juridiske felt, eksempelvis innenfor HR
 • Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområder

Utdanning og erfaring

Du må ha

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er et krav, og det er ønskelig med gode engelskkunnskaper

Det er ønskelig at du har

 • Kjennskap til straffegjennomføringskjeden
 • erfaring med offentlig saksbehandling og prosedyre

Personlige egenskaper

 • Er engasjert og har sterk gjennomføringsevne. 
 • Evne til å skape gode relasjoner og har gode samarbeidevner. 
 • Jobber systematisk, effektivt og nøyaktig. 
 • Evner å planlegge og strukturere arbeidshverdagen. 
 • Bidrar positivt i arbeidsmiljøet. 
 • Utviser fleksibilitet og er nytenkende.

Vi tilbyr

 • Meningsfulle og varierte oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag. 
 • Positivt arbeidsmiljø. 
 • Mulighet for å søke Advokatkurset ved Juristenes Utdanningssenter (spesifikt tilknyttet arbeidet med ND). 
 • Fleksibel arbeidshverdag og mulighet for hjemmekontor innenfor enhetens rutiner. 
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse. 
 • Stillingen lønnes som kode 1434 rådgiver ltr. 60 – 74, kr. 584 500 – kr 745 000. Endelig lønnsplassering foretas på bakgrunn av kvalifikasjoner og ansiennitet.

Generell informasjon

Ansattes holdninger skal være i tråd med Kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er åpenhet, trygghet og nytenking. Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse. 

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Prøvetid er 6 måneder.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Kim Raymond Nilssen tlf. 41547818.

Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.