Fremtidens tjenester i kommunen bygges gjennom godt lederskap, god og relevant kompetanse, samarbeid og helhetstenkning.

Vi søker en tydelig, drivende og erfaren leder med sterkt engasjement for sektoren, og som også vil arbeide aktivt for samhandling på tvers av alle kommunens tjenesteområder. Kommunalsjefen rapporterer til kommunedirektør, og er en del av dennes ledergruppe. I Sør-Odal kommune legger vi vekt på at ledergruppen fungerer som et lag og at samspillet mellom politikk og administrasjon er velfungerende. 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Overordnet og helhetlig ansvar for kommuneområdets fag, personal og økonomi 
 • Ansvar å nå politiske mål for område og legge til rette for gode politiske prosesser og beslutninger 
 • Sette vedtak ut i livet
 • Bidra til tjenesteutvikling og innovasjon innen eget område, men også på tvers av tjenesteområdene 
 • Sikre godt samspill mellom fag og politikk – være en veileder for samspillet 
 • Bidra til strategisk samfunnsutvikling og kvalifisere organisasjonen for dette både i eget tjenesteområde og i kommunen som helhet  
 • Opprettholde og videreutvikle tillit og gode relasjoner til ansatte, tillitsvalgte, politikere og kommunens innbyggere 
 • Sikre økonomisk handlingsrom 
 • Bygge endringsforståelse og vilje i organisasjonen
 • Lede og utvikle egen ledergruppe, og være et aktiv og helhetsorientert medlem av kommunedirektør sin ledergruppe 
 • Representere kommunen i aktuelle eksterne råd og utvalg 

Kvalifikasjoner

 • Ha erfaring med omstillings/ endringsprosesser og vist både integritet og resultatoppnåelse gjennom gode prosesser
 • Erfaring fra tilsvarende lederrolle innen helse og mestring 
 • Erfaring og kompetanse innen budsjett og økonomistyring fra tilsvarende område og nivå
 • God kunnskap om IKT og teknologi på fagfeltene. Legge til rette for digitale løsninger /e-helse
 • Ha vist god evne til å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere
 • Minimum bachelor-utdanning, ønskelig med formell kompetanse innen arbeids- og helserett, og gjerne helsefaglig bakgrunn

Personlige egenskaper

 • Verdistyrt, lojal og med tydelig integritet
 • Analytisk, strukturert og systematisk, med evne til langsiktig og strategisk tenking.
 • Samarbeidsorientert og involverende, men også med evne til å ta beslutninger og stå ved disse 
 • Gjennomføringssterk, handlekraftig, tydelig og trygg
 • Relasjonsbygger, som er raus og omgjengelig og utvikler god organisasjonskultur
 • Erfaren og engasjert i områdets fagområder

For kontakt om stillingen kontakt vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf.91729682, eller konst.kommunedirektør Ann Helen Stangnes, tlf. 40023338. Søknad sendes snarest og senest 10.juni.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette og har mulighet til å trekke sin søknad.
Søk på stillingen via “Søk på stilling” -knappen på denn siden.