Kommunedirektør – Åsnes kommune

Kommunen trenger en ny kommunedirektør som kan fortsette arbeidet med å sikre en bærekraftig drift av kommunen, men samtidig kunne opprettholde god kvalitet på kommunens tjenester.  

Vi søker deg som er en synlig, tydelig, nøktern og samlende leder. Kompleksiteten i en slik stilling forutsetter at aktuelle kandidater har erfaring som leder på høyt nivå fra kommunal eller annen offentlig sektor. I tillegg solid erfaring med forvaltning, drift, økonomistyring og utvikling. Like viktig blir rolleforståelsen i forholdet mellom administrasjon og politikk. 

Med de store forventningene som stilles til nytenkning, effektivisering og målrettet drift, er evnen til å håndtere endring helt vesentlig. Her er både digitalisering, innovasjon og brukerorientering nøkkelord for et resultatorientert lederskap. 

Kompetanse og bakgrunn

 • Kunne forstå og operere i henhold til politiske prosesser, og erfaring med administrativ saksbehandling opp mot politisk nivå.
 • Omfattende ledererfaring på høyest mulig nivå i kompleks kompetanseorganisasjon, helst fra kommune eller annen offentlig virksomhet.
 • God kunnskap og erfaring med økonomistyring, budsjett og økonomiplaner.
 • Erfaring med ledelse av prosesser innen effektivisering, endring og omstilling med dokumenterte resultater.
 • Gode resultater også fra utvikling og ledelse av ledere, medarbeidere og organisasjon.
 • Helst erfaring innen kommunal forvaltning og drift. God erfaring fra annen offentlig virksomhet kan kompensere for dette.
 • Solid erfaring med god samhandling og medbestemmelse fra arbeidstakerorganisasjoner i aktuelle prosesser. God innsikt i lov og avtaleverk.
 • Bakgrunn fra relasjonsbygging, mediekontakt og arbeid i «det offentlige rom».
 • Høyere relevant utdanning og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Lederstil/ personlige relasjoner:

 • Trygg, synlig og samlende som leder.
 • Analytisk, strukturert og med et strategisk perspektiv.
 • Engasjert, inkluderende og god relasjonsbygger.
 • Løsnings-, handlings- og resultatorientert samt gjennomføringssterk.
 • Gode samarbeidsevner, men også tydelig og kunne ta nødvendige avgjørelser.
 • Ha integritet, være robust, modig og tåle motstand 
 • Kunne skape motivasjon og engasjement rundt seg.

Vi kan tilby en spennende og utfordrende stilling med store muligheter for den rette til å lykkes. For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 917 29 682. Ordfører Einar Ottesen Toverud kan også kontaktes på telf. 913 97 376. Søknad sendes senest 5. juni.

Søknad sendes via "søk på stilling" knappen på denne siden.