Sør – Odal kommune har ledig ett års vikariat 100 % stilling som psykolog/psykolog spesialist med tiltredelse fra 01 juni 2024. Stillingen vil være en kombinert stilling som kommunepsykolog og psykolog knyttet til Ung arena.
Kommunepsykologen er en sentral stilling i kommunen og er organisert under Helsestasjon. Helsestasjon omfatter helsestasjons – og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, helsestasjon for ungdom og Ung Arena .
Vi søker deg som er opptatt av og ønsker å arbeide allsidig med helsefremmende og forebyggende arbeid, tidlig innsats og klinisk arbeid knyttet til psykiske helseutfordringer hos barn og unge.
Ung arena er et gratis lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus for barn og unge 12 – 25 år som skal være et samtale- og hjelpetilbud på lavterskelnivå. Arenaen skal bidra til at Sør – Odals tjenester og tilbud blir mere tilgjengelig for ungdom, sikre at ungdom får raskere og helhetlige tjenester på riktig sted og tid. Som kommunepsykolog vil du være en viktig ressurs i videreutvikling av innholdet i dette tilbudet.
 Kommunepsykologen vil også være en del av kommunens helhetlige tilbud for barn og unges psykiske helse og vil jobbe utadrettet og tverrsektorielt på systemnivå. Som psykolog i Sør – Odal vil du få stor påvirkning og mulighet til å forme din egen arbeidsdag
 
Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Arbeidsoppgaver

 • Systemarbeid, med fokus på tjenesteutvikling, folkehelse og planarbeid, samt bidra til kompetansearbeid og utvikling av tjenester for barn og unge i Sør – Odal
 • Undervisning, veiledning og faglig støtte til ansatte knyttet til tjenester for barn og unge i kommunen og kollegaer ved Ung Arena
 • Bidra til  utvikling av forsterket spe- og småbarns tilbud på helsestasjonen, barselgrupper, svangerskapskurs
 • Delta i kommunens ulike tverrfaglige team
 • Klinisk arbeid knyttet til kartlegging, vurdering, behandling av lette/moderate psykiske helseplager og  foreldreveiledning
 • Være med å videreutvikle Ung Arena Sør – Odal og arbeide klinisk knyttet til arenaen
  • Tjenesteutvikling i samarbeid med andre fagpersoner
  • Utvikling av kurs og grupper for lettere til moderate psykiske helseplager
  • Klinisk arbeid knyttet til kartlegging, grupper, individuelle samtaler og vurdering av behandlingsbehov for ungdommer som henvender seg til Ung Arena

Kvalifikasjoner

 • Krav om autorisasjon som psykolog
 • Spesialistkompetanse/erfaring innen samfunnspsykologi eller barne- og ungdomspsykologi vil være en fordel
 • Du bør, i tillegg til klinisk engasjement være interessert i tjenesteutvikling, systemarbeid og veiledning til ansatte som arbeider med barn og unge i kommunen
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Må kunne fremlegge tilfredsstillende politattest

Personlige egenskaper

 • Kan være en aktiv samarbeidspartner i utviklingsarbeid for å bygge opp en helhetlig tjeneste for barn og unges psykiske helse i kommunen og videreutvikle Ung Arena
 • Ha engasjement og kunnskap om tidlig innsats og barn og unges psykiske helse, medvirkning og brukerstyrte tjenester
 • Kan ta initiativ og arbeide både selvstendig og i tverrfaglig team
 • Er ansvarsbevisst og strukturert
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Har evne til å veilede og inspirere medarbeidere
 • Forståelse for tidlig intervensjon, forebyggende og helsefremmende arbeid

Vi tilbyr

 • Varierte, utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Et fagmiljø hvor du er med og former kommunens psykiske helsetjenestetilbud for barn og unge og får store muligheter til å påvirke og utvikle et nytt helsetilbud innen psykisk helse for barn og unge i kommunen
 • Store muligheter til å påvirke og utvikle innholdet i stillingen
 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling
 • Nært samarbeid med de øvrige ansatte som arbeider med barn og unge i kommunen
 • Lønn etter tariff
 • Gode pensjonsvilkår i KLP

Kontaktinformasjon

Jeanette Rønningen Eriksen, Enhetsleder helsestasjon, +47 95821961

Arbeidssted

Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sør-Odal kommune

Referansenr.: 4760375572
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Startdato: 01.06.2024
Sluttdato: 31.05.2025
Søknadsfrist: 24.02.2024