Glommasvingen skole trenger deg som brenner for inkludering, mangfold og utviklingsarbeid.
Sør-Odal kommune er en mellomstor kommune som består av mange flotte og engasjerte mennesker. Våre ansatte utfører viktig og meningsfylt arbeid – hver dag!

Glommasvingen skole er en 1. – 10. skole med 120 ansatte og 800 elever. Skolen ligger i Skarnes sentrum med kort vei til togstasjonen og gode muligheter for pendling. Vi har gratis parkering for ansatte. Skolen sto ferdig i 2019 og har fine, lyse lokaler med trinnrom og gode arbeidsstasjoner for lærerne.

På Glommasvingen skole er vi opptatt av å følge opp utviklingen av elevenes sosiale kompetanse og å sikre et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Vi er opptatt av en relasjonell klasseledelse og godt sosialt miljø blant elevene. For de yngste elevene har vi fokus på mer lek og bedre relasjoner. Vi er opptatt av å gi et aktivt læringsmiljø for elevene og få til et bedre samarbeid internt.

Vi jobber sammen med Statsforvalteren i Innlandet gjennom Oppfølgingsordningen med utviklingsarbeidet på skolen. Vi jobber for god, variert og tilpasset opplæring som ruster barn og unge for fremtiden.
Digitale verktøy og ferdigheter er et viktig satsingsområde, og alle elever har sin digitale enhet til bruk i eget læringsarbeid. Skolen jobber for at elevene skal utvikle ferdigheter og digital dømmekraft

Vi trenger lærere som kan undervise i de fleste fag og som tenke seg å være kontaktlærer. Vi har spesielt behov for lærere med språkfag (for eksempel tysk eller fransk), begynneropplæring og spesialpedagogikk.

Her kan du lese mer om oss: https://www.sor-odal.kommune.no/glommasvingenskole

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju fortløpende, og vi oppfordrer interesserte til å søke så raskt som mulig.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp som vedlegg i den elektroniske søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentlighetslova §25. Eventuell ansettelse skjer med 6 måneders prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht. § 10-9 i opplæringsloven, fremlegges.

Arbeidsoppgaver

· Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø
· Planlegge og lede elevenes læring
· Delta og bidra i utviklingsarbeidet i skolen
· Bidra til godt samarbeid med foresatte og med andre faginstanser

Kvalifikasjoner

· Godkjent undervisningskompetanse for ansettelse i grunnskolen
· Pedagogisk bakgrunn og/eller erfaring fra arbeid i skolen
· Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

Det er viktig at du er en tydelig og varm klasseleder og voksenperson. Det gjør at du skaper et godt skolemiljø og bidrar til trivsel og læringsglede. Du ser eleven, tilpasser opplæringen til elevens behov og tilrettelegger for gode mestringsopplevelser.

Du må:
· Samarbeide og kommunisere godt
· Være tydelig og strukturert
· Håndtere en hektisk hverdag med høyt arbeidstempo
· Være fleksibel og engasjert
· Ha relasjonell kompetanse
· Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

· Flotte elever
· Engasjerte og dyktige ansatte
· En ny flott skole

Kontaktinformasjon

Unni Mundal, Assisterende rektor, +47 97043840

Arbeidssted

Øgardsvegen 2
2100 SKARNES

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sør-Odal kommune

Referansenr.: 4789066762
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 10.04.2024