Nord-Odal kommune er på jakt etter motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.

Alle barn og unge i Nord-Odal skal oppleve et godt, trygt og attraktivt oppvekstmiljø som er involverende, inkluderende og mangfoldig, og hvor de får realisert sitt læringspotensiale.

 

Nord-Odal kommune har behov for følgende:

 • Inntil 3 faste stillinger.
 • Inntil 4 årsvikariater Stillingene kan innebære kontaktlærerfunksjon og du vil undervise på småskole- og/eller mellomtrinnet.
 • Vikariat 100 % i perioden mai 2024 til og med februar 2025.

Nord-Odal kommune har to barneskoler, Garvik skole og Sand sentralskole. Begge skolene er lokalisert ved og med utsikt over Storsjøen, skogen er like ved og dette gir rom for spennende og variert opplæring. 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og lede elevenes læring 
 • Analysere og følge opp elevenes læring 
 • Ansvar for å skape et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for elevene 
 • Ansvar for et godt samarbeid med foresatte
 • Delta og bidra i et lærende fellesskap på skolen 
 • Delta i tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning for undervisning på henholdsvis småskoletrinn og mellomtrinn
 • Du har formell utdanning i undervisningsfagene, fortrinnsvis norsk, matematikk, engelsk og musikk
 • Ønskelig med formell kompetanse i spesialpedagogikk og begynneropplæring
 • God digital kompetanse og forståelse
 • God kommunikasjons- og fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Krav om norskferdigheter på minimum nivå B2

Det kreves fremlagt politiattest av ny dato før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Trygg, tydelig og inkluderende
 • Engasjert, fleksibel og lojal.
 • Løsningsorientert og evne til å takle endringer
 • Systematisk og evne til å samarbeide
 • Utviklingsorientert i et helhetlig og langsiktig perspektiv
 • Imøtekommende, lyttende og støttende

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Kultur for å dele kunnskap og erfaring med hverandre
 • Et endringsvillig og innovativt arbeidsmiljø
 • Dyktige team der du får være med å sette ditt preg på skolens utviklingsarbeid
 • Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
 • Gode pensjonsordninger 
 • Gode velferdsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning i SPK
 • Lønn i henhold til avtaleverk 

 

Annet

I Nord-Odal kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden. Vi ber om at det spesifiseres om det søkes på fast stilling eller vikariatstilling, evt begge stillingene. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Ber om at det legges ved kopi av vitnemål og attester, og at det i tillegg oppgis 2-3 referanser. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke. 

Kontaktinformasjon

Eva Oppi Trøftbråten, Rektor Nord-Odal ungdomsskole, 62978302
Else Vik, Rektor Sand sentralskole, 62978400

Arbeidssted

Herredsveien 2
2120 SAGSTUA

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune

Referansenr.: 4755756317
Stillingsprosent: 100, 40%
Fast, Vikariat
Søknadsfrist: 04.03.2024