Nord-Odal kommune er på søk etter motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.

Alle barn og unge i Nord-Odal skal oppleve et godt, trygt og attraktivt oppvekstmiljø som er involverende, inkluderende og mangfoldig, og hvor de får realisert sitt læringspotensiale.

Nord-Odal ungdomsskole har ledig flere faste stillinger, inntil 400 %. Det er behov for faglærer i mat og helse, spansk, matematikk, naturfag, kunst og håndverk, arbeidslivsfag, norsk og grunnleggende norsk. Det er viktig med kompetanse innen spesialpedagogikk. 

Det er også behov for lærervikariater skoleåret 2024/2025. Det vil trolig være behov for inntil 130 %. Inntil 15% er voksenopplæring. Det er behov for norsk, grunnleggende norsk, naturfag og spansk. Det er også ønskelig med spesialpedagogisk kompetanse.

Stillingsprosenten vil avhenge av fagkombinasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning i klasse og grupper med hovedvekt på tilpasset opplæring og spesialpedagogikk.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeidet.
 • Delta i tverrfaglig samarbeid.
 • Arbeide for å skape et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for elevene.
 • Samarbeid på trinnteam og i ulike faggrupper.
 • Arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter.
 • Samarbeide med andre faginstanser.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter faglærer med kompetanse i tre eller flere av følgende fag; kunst og håndverk, matematikk, naturfag, norsk, grunnleggende norsk, naturfag, spansk og mat og helse. Det er også ønskelig med spesialpedagogisk kompetanse.
 • Godkjent utdanning for undervisning på ungdomstrinnet, inkl. godkjent kompetanse i faget. 
 • 60 studiepoeng eller mer i faget norsk og matematikk. Minimum 30 studiepoeng i mat og helse, naturfag, kunst og håndverk, spansk og spesialpedagogikk. 
 • Undervisning etter fagfornyelsen LK20
 • Kjennskap til gjeldende lovverk.
 • God digital kompetanse og forståelse
 • God kommunikasjons- og fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Krav om norskferdigheter på minimum nivå B2

Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse. 

Personlige egenskaper

 • Trygg, tydelig og inkluderende
 • Engasjert, fleksibel og lojal.
 • Løsningsorientert og evne til å takle endringer
 • Systematisk og evne til å samarbeide
 • Utviklingsorientert i et  helhetlig og langsiktig perspektiv
 • Imøtekommende, lyttende og støttende

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Arbeid i et godt fagkompetent miljø og deltakelse i spennende utviklingsarbeid. 
 • En jobb med mening, mestring, utvikling og profesjonelt handlingsrom.
 • En unik mulighet til å jobbe på ei flott skole
 • En skole der åpenhet, inkludering, kultur for samarbeid og deling er kjerneverdier
 • Dyktige, rause og hyggelige kolleger
 • En profesjonell organisasjon
 • En flott elevgruppe og engasjerte foreldre
 • Oppfølging av nyutdannede lærere
 • En skole der systematikk, orden og gode rutiner vektlegges
 • En jobb i en IA-bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning i SPK
 • Lønn i henhold til avtaleverk

 

Annet

I Nord-Odal kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden. Vi ber om at det spesifiseres om det søkes på fast stilling eller vikariatstilling, evt begge stillingene. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Ber om at det legges ved kopi av vitnemål og attester, og at det i tillegg oppgis 2-3 referanser. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke. 

Kontaktinformasjon

Eva Oppi Trøftbråten, Rektor Nord-Odal ungdomsskole, 62978302

Arbeidssted

Herredsveien 2
2120 SAGSTUA

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune

Referansenr.: 4755756659
Stillingsprosent: 100, 30%
Fast, Vikariat
Startdato: 01.08.2024
Søknadsfrist: 04.03.2024